Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.23.036 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGUYỄN XUÂN ÁNH (NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC), Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.26.002 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG THỊ KHÁNH, Đào Động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0902047370 UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.26.034 NGUYỄN VĂN MÙI, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.27.024 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN XUÂN THẮNG, ĐINH THỊ DUNG, Tổ 8, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.27.056 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CÔNG TUÂN, PHẠM THỊ NGỌC MAI, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.28.021 Đăng ký biến động ĐỖ ĐÌNH THUẦN, PHẠM THỊ NGỌC, Ngọc Quế 3, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.28.053 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN THỊ NHỮ, Tô Đàm, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 03/01/2019 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.29.010 NGUYỄN VĂN BÊN, VŨ THỊ NGA, Dục Linh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 07/01/2019 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.29.042 NGUYỄN THỊ THÌN, thôn An Mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.30.007 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước PHẠM CÔNG VƯƠNG(Tô Xuyên An Mỹ), Thôn Tô Xuyên, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0359799659 UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
11 201918992679014418 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. NGUYỄN VĂN ĐỐNG ( K THU PHÍ ) Sở Y tế 25/01/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
12 201918992710103435 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam TRẦN THỊ HUỆ Sở Y tế 12/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
13 201918992742033326 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam ĐÀO THỊ THANH Sở Y tế 25/03/2019 19/04/2019 Thụ lý xong
14 201918992774104203 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam HOÀNG THỊ THẢO Sở Y tế 16/04/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
15 201918992805081913 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. LƯƠNG THỊ HƯƠNG ( TĐ LẦN 2) Sở Y tế 26/04/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả