Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.15.007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Thôn Nguyễn Xá 3, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.17.010 Ngô Thị Thời, Thôn Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.18.013 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Anh Quân, Vũ Thị Thuý, Thôn Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.19.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Thu Hiền, Thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.19.036 Nguyễn Danh Nghị, Nguyễn Thị Luyên, Tổ 13, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.22.004 Đỗ Lê Tuynh, Nguyễn Thị Nguyệt, Thôn An Hiệp, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.23.021 Lưu Xuân Bắc, Khuất Thị Sáu, Thôn Đông Quynh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.24.007. Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng MAI VĂN RẠNG (NGUYỄN MINH PHƯƠNG), Gia hòa 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.24.023. Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM QUANG NHÂN, a, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
10 201917901320111250 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III: Thi công công trình Giao thông đường bộ, Dân dụng, NN-PTNT Công ty TNHH xây dựng Phương Quang Sở Xây dựng 06/03/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả
11 201917901360030144 Cấp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Giám sát công trình NN-PTNT; Định Giá xây dựng; Hạng III: Khảo sát địa hình Nguyễn Phúc Tùng-034084000850-Công ty CP TVKSTK THủy lợi - Giao thông TB Sở Xây dựng 03/04/2019 05/06/2019 Dừng bổ sung
12 201917901405082821 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Thiết kế đường dây và trạm biến áp; THiết kế điện công trình Nguyễn Phú Đức-034092001182-Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình Sở Xây dựng 15/05/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
13 201917901446082256 Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Giám sát công trình NN-PTNT ; Hạng III: Giám sát công trình DD,CN,HTKT,GT Nguyễn Viết Bắc-0340085004699-Công ty TNHH TVXD-TM Phan Quỳnh Sở Xây dựng 18/06/2019 20/08/2019 Dừng bổ sung
14 201917901478085728 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát công trình DD,CN,HTKT-Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hoàng Minh Tiến-151254087-Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng 16/07/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
15 201917901515075245 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II: Thiết kế, thẩm tra thiết kế, Giam sát công trình DD-CN; Hạng III:Lâp Quy hoạch, THiết kế, thẩm tra TK công trình HTKT, GT, NN-PTNT, Lập và thẩm tra dự án công trình DD-CN, HTKT, GT, NN-PTNT; Giam sát công trình HTKT, GT, NN-PTNT; Khảo sát địa hình, Quản lý dự án Vũ Ngọc Hoàng-Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất ý tưởng mới Sở Xây dựng 27/08/2019 04/10/2019 Đang thụ lý