Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.15.007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Thôn Nguyễn Xá 3, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.17.010 Ngô Thị Thời, Thôn Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.18.013 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Anh Quân, Vũ Thị Thuý, Thôn Tân Dân, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.19.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Thu Hiền, Thôn Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.19.036 Nguyễn Danh Nghị, Nguyễn Thị Luyên, Tổ 13, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.22.004 Đỗ Lê Tuynh, Nguyễn Thị Nguyệt, Thôn An Hiệp, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.23.021 Lưu Xuân Bắc, Khuất Thị Sáu, Thôn Đông Quynh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.24.007. Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng MAI VĂN RẠNG (NGUYỄN MINH PHƯƠNG), Gia hòa 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.24.023. Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM QUANG NHÂN, a, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
10 2019142128909041518 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN BÁ ANH Sở Tư pháp 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
11 2019142128940104459 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH THỊ TUYẾT THU Sở Tư pháp 20/09/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
12 2019142128971033427 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN NAM Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
13 2019142129002095905 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU TUÂN Sở Tư pháp 23/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
14 2019142129034021338 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LIỄU Sở Tư pháp 23/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
15 2019142129067101502 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI THỊ THÚY Sở Tư pháp 24/09/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả