Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.12.13.047 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật NGUYỄN HUY HÓA (NGUYỄN CÔNG ĐẢNG , NGUYỄN HỮU CHỈNH), Bình Ngọc , Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/12/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.12.14.026 HOÀNG VĂN CHÚC, NGUYỄN THỊ TÚ, Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/12/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.12.17.011 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN ĐỨC KIÊN, NGUYỄN THỊ THÊU, Quang Trung, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.12.18.013 NGUYỄN THỊ CỬU, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/12/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.12.19.003 NGUYỄN VĂN TRIỆU, Tân Mỹ, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 25/01/2019 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.12.19.035 HOÀNG PHÓ RIỆP, NGUYỄN THỊ THUÝ, Dụ Đại 2, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/12/2018 28/01/2019 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.12.20.026 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) VŨ ĐỨC VIÊN, VŨ THỊ MẾN, Tô Hồ, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/12/2018 24/01/2019 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.12.21.026 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. THÔN DŨNG TIẾN XÃ QUỲNH XÁ, Thôn Dũng Tiến, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.12.21.058 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước VŨ VĂN BANG, Thôn Hia Hà, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.24.003 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước PHẠM THỊ OANH, Thôn An Lạc, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/12/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
11 00.24.H54.2018.10.01.004 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực PHẠM ĐỨC HẢI, Thị Trấn Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 01/10/2018 03/10/2018 Đã trả kết quả
12 201917901303033217 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát xây dựng công trình Giao thông đường bộ TB-Công ty CP Quản lý đường bộ Thái Bình Nguyễn Sỹ Cẩm-151628262-Công ty CP Quản lý đường bộ Thái Bình Sở Xây dựng 26/02/2019 02/05/2019 Thụ lý xong
13 201917901345102940 Cấp mới; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Thiết kế kiến trúc công trình Bùi Văn Duy-034084003550- Công ty CP TVGS Thái BÌnh Dương Sở Xây dựng 21/03/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả
14 201917901383023135 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III: THi công công trình DD,CN,GT đường bộ, NN-PTNT; Giám sát công trình DD,CN,NN-PTNT Công ty CPTV Đầu tư xây dựng DHC Sở Xây dựng 24/04/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
15 201917901430092342 Cấp mới hạng III: Giám sát công trình Dân dụng, GIao thông, NN-PTNT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng CTH Sở Xây dựng 28/05/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả