Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20197571039094840 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hà Anh Trí. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hà Anh Trí Sở Kế hoạch và Đầu tư 17/04/2019 27/06/2019 Đang thụ lý
2 201969414406080309 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ NĂM Sở Giao thông Vận tải 17/06/2019 24/06/2019 Thụ lý xong
3 201969414406080836 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Phạm Văn Chuân Sở Giao thông Vận tải 17/06/2019 24/06/2019 Thụ lý xong
4 201969414408082345 Cấp lại Giấy phép lái xe TRẦN THỊ HỒNG LƯƠNG Sở Giao thông Vận tải 17/06/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
5 201969414409082412 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN DŨNG Sở Giao thông Vận tải 17/06/2019 24/06/2019 Thụ lý xong
6 201969414410082716 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN QUYẾT Sở Giao thông Vận tải 17/06/2019 24/06/2019 Thụ lý xong
7 201969414411083040 Cấp lại Giấy phép lái xe TRẦN VĂN TOẢN Sở Giao thông Vận tải 17/06/2019 19/08/2019 Thụ lý xong
8 201969414837085322 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NGA Sở Giao thông Vận tải 01/07/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
9 201969414838085841 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỒNG GIANG Sở Giao thông Vận tải 01/07/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
10 201969414839090031 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đỗ Văn Thanh Sở Giao thông Vận tải 01/07/2019 29/07/2019 Thụ lý xong
11 201969414840090507 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN THUẬN Sở Giao thông Vận tải 01/07/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
12 201969414841090531 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN HUỲNH QUỐC ĐẠT Sở Giao thông Vận tải 01/07/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
13 201978023132774100732 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đặng Ngọc Khiết FA0015A Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 02/01/2019 04/01/2019 Đã trả kết quả
14 201978023132775101102 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện NGUYỄN VĂN HIỆU Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 02/01/2019 16/01/2019 Đã trả kết quả
15 201978023132776101114 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đặng Ngọc Đức BE0004A Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 02/01/2019 04/01/2019 Đã trả kết quả