Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.19.H54.2018.10.11.005 ĐỖ VĂN LỢI, Tổ 5, phường Bồ Xuyên, Phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0948993256 UBND Thành phố Thái Bình 11/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.19.H54.2018.10.18.004 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện PHẠM VĂN THƯỜNG, phường Hoàng Diệu, Phường Hoàng Diệu, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 0948993256 UBND Thành phố Thái Bình 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.10.10.003 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài NGUYỄN THỊ A, Thôn an châu, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.10.16.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐỖ TIẾN HIỆP, Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 16/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.10.18.009 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN THÀNH, Thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0936379656 UBND Huyện Đông Hưng 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.10.24.008 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ HỒNG ÂN, Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0978524289 UBND Huyện Đông Hưng 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.20.H54.2018.10.29.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM ĐÌNH NÂNG, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0987626858 UBND Huyện Đông Hưng 29/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
8 20191072605102827 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Nguyễn Thị Thu Hiền, Tình Đoàn Thành Niên Sở Nội vụ 21/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
9 20191072637093824 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên đối với tập thể và cá nhân ngành giáo dục huyện Đông Hưnghoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm học 2018 -2019 Vũ Văn Du, Phòng Nôi Vụ Đông Hưng Sở Nội vụ 18/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
10 20191072669110645 tặng bằng khen của chủ tịch cho tập thẻ MTTQVNtỉnh nhân đại hội đến 2024 Lương Thế Lộc, UBMTTQ VN Tỉnh Sở Nội vụ 26/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
11 201911208399020816 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình xử lý cáp bách bãi lở hạ lưu kè Cao Phú đoạn từ K19+434 đến K19+664 đê tả Trà Lý, xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng UBND huyện Đông Hưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/05/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
12 201911208433041417 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình xử lý cấp bách kè Vũ Tiến, đoạn từ K171+850 đến K172+300, đê Hồng Hà II, huyện Vũ Thư. Chi cục Thủy Lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/08/2019 03/09/2019 Thụ lý xong
13 20191145256090025 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Công ty CP Nicotex Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
14 20191145288041823 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Phạm Thị Nhuần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
15 20191147509035332 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Trần Văn Hiếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/03/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả