Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.25.010. Hộ Lê Đình Thịnh, Lê Thị Tạm, Thôn Đại Đồng, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.25.026. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Đặng Công Nhỡ, Thôn An Ký Tây, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.26.032 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Đoàn Thị Lâm, Thôn Tô Xuyên, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.26.064 Đăng ký giao dịch bảo đảm ĐÀO NGỌC TUYẾN, a, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.29.004 TTTTT, TTT, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.29.036 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Phạm Thị Thục, Thôn la Triều, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.30.028 NGUYỄN THỊ TRANG, hải an, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.30.060 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật TRẦN THỊ XUYÊN (VŨ VĂN PHÚ), Tô Xuyên , Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.30.093 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGUYỄN HUY HÓA (NGUYỄN THỊ XANH), Lương Cụ Nam, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.01.025 TRẦN VĂN ANH, Quỳnh Lang, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
11 2019142129179082228 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THU PHƯƠNG Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
12 2019142129211023720 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN DUY HUY Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
13 2019142129243104027 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LỀU THỊ THÙY LINH Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
14 2019142129275033000 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ PHI LONG Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
15 2019142129307103845 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ VĂN ĐỨC Sở Tư pháp 01/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả