Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.30.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM ĐÌNH DUY, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0986891325 UBND Huyện Đông Hưng 30/11/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.12.06.029 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRƯƠNG CÔNG NỘI, Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 06/12/2018 20/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.12.17.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐỖ XUÂN QUYẾT, Thôn Tào Xá, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988921539 UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.12.19.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN BÁ NHUẦN, Thôn Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0984366269 UBND Huyện Đông Hưng 19/12/2018 03/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.12.25.026 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. NGUYỄN THỊ VÂN(Trường TH Hồng Châu), An ri, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2018 09/01/2019 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.12.27.020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN KHẢ, Thôn Kim Châu , Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0975397168 UBND Huyện Đông Hưng 27/12/2018 14/01/2019 Đã trả kết quả
7 20191072601083855 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên năm 2018 Dương Công Thịnh, Sở Giao Thông Sở Nội vụ 21/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
8 20191072633022215 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất Nguyễn Đình HIệp, Sở KHoa Học và Công Nghệ Sở Nội vụ 27/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
9 20191072665040315 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt, theo chuyên đề sơ kết năm nặm thực hiện chỉ thị só 07 bộ công an Trần Thị Thuyên, công an An Tỉnh Sở Nội vụ 17/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
10 201911208395015146 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.Xử lý cấp bách kè Thái Hà, đê tả Trà Lý, đoạn từ K41+500 ~K41+950, thuộc xã Thái Hà, huyện Thái Thụy UBND huyện Thái Thụy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/05/2019 13/06/2019 Thụ lý xong
11 201911208429040506 Thẩm định dự án (hoặc thiết kế cơ sở) và thẩm định điều chỉnh dự án (hoặc thiết kế cơ sở) đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thẩm định, phê duyệt điều chình dự án đầu tư xây dưng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa Lân huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình (giai đoạn 1) Đỗ Mạnh Toàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/08/2019 13/09/2019 Thụ lý xong
12 2019114445040634 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Nguyễn Thị Thoa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
13 20191145284033920 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Nguyễn Tiến Lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/06/2019 04/07/2019 Thụ lý xong
14 20191147505082517 Cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Công ty CP Giống chăn nuôi Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
15 20191640652043224 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn CTy CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/07/2019 15/07/2019 Thụ lý xong