Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT48910 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH THI, -X. An Châu, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả
2 GTVT5982 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN HẢI, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT5983 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HẰNG, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT5984 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ THỊ HIỀN, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT5985 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ MINH HOA, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT5986 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HOA, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT50117 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM NAM THÁI, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 16/05/2018 Đã trả kết quả
8 GTVT50118 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM TIẾN TRỌNG, -X. Thống Nhất, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 16/05/2018 Đã trả kết quả
9 GTVT50119 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỦY TRỌNG, -X. Hồng Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 16/05/2018 Đã trả kết quả
10 GTVT5012 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ CHÂM, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT50120 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN HẢI TUẤN, -X. Thụy Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 16/05/2018 Đã trả kết quả
12 GTVT8208 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN LÂM TÙNG, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT8209 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HÙNG VƯƠNG, -X. Bình Minh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT821 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN SÔNG THAO, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT8210 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN VƯỢNG, -X. Phong Châu, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả