Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.19.033 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN DUY VIỆT - TÔ ĐÌNH QUYÊN, thôn Trung Tiến UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.22.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN LINH, Thôn Phương Trạch Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.22.039 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN VĂN VANG, Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.22.071 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng TRẦN QUỐC ĐẠT, Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.22.103 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ TRẦN VĂN NAM, Thường Kiệt, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.22.135 Đăng ký giao dịch bảo đảm TÔ ĐÌNH TÚ, Thôn Lạc Thành Nam, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.23.025 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN BÁI, Thôn Đòng Châu Nội, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.23.057 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh PHẠM VĂN HIẾN, Thôn Trình Trung Tây, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0936475009 UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
9 20191640697091606 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn CTy TNHH Thiện An - Chi nhánh số 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2019 03/10/2019 Thụ lý xong
10 20191641251024516 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Cty TNHH TM-DV Quảng cáo Đại Tìn Nghĩa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
11 201917591128040631 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Nhà hiệu bộ trường PTTH Đông Thụy Anh Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình DD-CN Sở Xây dựng 08/01/2019 02/02/2019 Thụ lý xong
12 201917591164033151 Thẩm định đề cương và dự toán tư vấn công tác kiểm tra nghiệm thu Hoàn thành thành công trình Hạ tầng Quảng trường thuộc dự án Quảng trường Thái Bình xây dựng tượng đài " Bác Hồ với nông dân" - UBND thành phố Thái Bình UBND thành phố Thái Bình Sở Xây dựng 22/03/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
13 201917591196041411 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng - Sửa mái nhà 2 tàng tỉnh ủy cũ - Chi cục phát triển nông thôn Chi cục phát triển nông thôn Sở Xây dựng 27/06/2019 24/07/2019 Thụ lý xong
14 201917591229093057 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng - Nhà làm việc cơ quan huyện ủy-HĐND-UBND - UBND huyện TIền Hải UBND huyện TIền Hải Sở Xây dựng 03/06/2019 28/06/2019 Thụ lý xong
15 201917591264030244 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng- Ngân hàng NN-PTNT VN Chi nhánh Bắc Thái Bình Ngân hàng NN-PTNT VN Chi nhánh Bắc Thái Bình Sở Xây dựng 12/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả