Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.08.006 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. NGUYỄN VĂN NHUẬN, thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 08/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.09.026 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN VĂN HÙNG 034060000992 NGUYỄN THỊ THẢO 961/395,1 TỜ 22, Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0972121263 UBND Huyện Kiến Xương 09/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.11.009 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu VŨ THỊ HƯƠNG 301/249,4 TỜ 13, Thống Nhất, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 11/10/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.12.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "BÙI XUÂN TIẾN BÙI THỊ TUYẾT NTC TỪ BỐ MẸ BÙI VĂN TUẦN TRẦN THỊ SÁP 145/228,8 TỜ 10 - CK837246", Mộ Đạo 3, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912822612 UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.15.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "MAI NGỌC THƯỢNG 151195623 PHẠM THỊ HOÀI NCN PHẠM XUÂN THẮNG PHẠM THỊ NA 612/100/14 - CK837908", Tây Phú, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0915506292 UBND Huyện Kiến Xương 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.16.013 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân " NGUYỄN VĂN CHUNG VŨ THỊ SOI 1065/142,9/15- BE905710", Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 16/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
7 20191152954022655 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Trần Thanh (QNg-97096-TS) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/09/2019 09/09/2019 Thụ lý xong
8 20191223820024902 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Sở Tài chính 10/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
9 20191223849103122 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trường Tiểu học và Trung học Đồng Phú Trường Tiểu học và Trung học Đồng Phú Sở Tài chính 24/06/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả
10 20191223878035215 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình Sở Tài chính 19/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
11 20191276553031819 Mua hóa đơn lẻ Cục thi hành án dân sự tỉnh Cục thi hành án dân sự tỉnh Sở Tài chính 29/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
12 201913131013085058 Tuê đất tại CCN Vũ Ninh, huyện Kiến Xương để xây dựng nhà máy sản xuất động cơ điện và quạt ly tâm công nghiệp Công ty TNHH cơ khí Tam Long Sở Tài nguyên và Môi trường 22/01/2019 15/02/2019 Thụ lý xong
13 201913131044083636 Thuê đất để xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông La Liên danh Công ty CP SXXNK Phú Hưng và Công ty CP Lam Sơn Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 01/04/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
14 201913131076090452 Giao đất khu Trạm y tế cũ phường Kỳ Bá UBND thành phố Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 04/06/2019 21/06/2019 Thụ lý xong
15 201913131108020558 Thuê đất tại xã Quỳnh Giao Công ty CP chế biến nông sản Gia Bảo Sở Tài nguyên và Môi trường 16/07/2019 02/08/2019 Thụ lý xong