Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142123701104352 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN KIM ANH Sở Tư pháp 04/04/2019 24/04/2019 Thụ lý xong
2 2019142123732031611 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐỨC THĂNG Sở Tư pháp 05/04/2019 25/04/2019 Thụ lý xong
3 2019142123763013113 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN HOAN Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
4 2019142123795083214 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN SỸ TOÀN Sở Tư pháp 09/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
5 2019142123828032212 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN TUẤN Sở Tư pháp 09/04/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả
6 2019142123860080644 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ VĂN TRUNG Sở Tư pháp 11/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
7 2019142123892040754 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LÂM Sở Tư pháp 11/04/2019 25/04/2019 Đã trả kết quả
8 2019142123923101148 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài XIAO Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
9 2019142123956024953 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI THỊ YẾN Sở Tư pháp 12/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
10 2019142123987094022 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
11 2019142124019032801 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ HIÊN Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019142124051094654 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG Sở Tư pháp 17/04/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
13 2019142124083081508 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HOÀI Sở Tư pháp 18/04/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
14 2019142124116030907 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN LÂM Sở Tư pháp 18/04/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
15 20192221911096094830 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đỗ Thị Hà UBND Huyện Hưng Hà 20/05/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả