Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221910331073800 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cao văn Thanh (Huệ) UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
2 20192221910363025704 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Hữu Hạ (Luyên) UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
3 20192221910395092556 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Hồng Quân (Hiền (Huyền) UBND Huyện Hưng Hà 28/03/2019 10/04/2019 Đã trả kết quả
4 20192221910427111127 Đăng ký biến động Hoàng Thị Dung UBND Huyện Hưng Hà 01/04/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả
5 20192221910459032655 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Hải Vân (Siêm) UBND Huyện Hưng Hà 02/04/2019 24/04/2019 Đã trả kết quả
6 20192221910491015850 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Hữu Hảo (Nguyệt) UBND Huyện Hưng Hà 05/04/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả
7 2019261407189102930 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Thường UBND Huyện Thái Thụy 29/07/2019 16/09/2019 Đã trả kết quả
8 2019261407223075414 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Chí UBND Huyện Thái Thụy 31/07/2019 19/09/2019 Đang thụ lý
9 2019261407255033507 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Đức Nho UBND Huyện Thái Thụy 01/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
10 2019261407286021711 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đinh Văn Ngừng UBND Huyện Thái Thụy 05/08/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
11 2019261407318031654 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Bồng UBND Huyện Thái Thụy 07/08/2019 26/09/2019 Đang thụ lý
12 2019261407349094425 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Đức Hạnh UBND Huyện Thái Thụy 09/08/2019 30/09/2019 Đang thụ lý
13 2019261407381092251 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Sỹ Thạo UBND Huyện Thái Thụy 14/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
14 201969413124031256 Cấp lại Giấy phép lái xe HOÀNG THANH TÂN Sở Giao thông Vận tải 07/05/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
15 201969413155094421 Cấp lại Giấy phép lái xe PHẠM HẢI LÂM Sở Giao thông Vận tải 08/05/2019 08/07/2019 Thụ lý xong