Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT3629 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN THẮNG, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2016 23/02/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT36290 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DOÃN ĐỨC DŨNG, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2017 09/03/2017 Đã trả kết quả
3 GTVT36291 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MẠNH HÙNG, -X. Điệp Nông, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2017 09/03/2017 Đã trả kết quả
4 GTVT36292 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ XUÂN NGÂN, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2017 09/03/2017 Đã trả kết quả
5 GTVT46659 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ HẠNH, -X. Vũ Thắng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả
6 GTVT4666 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN HIỆN, -X. Nam Hưng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT46660 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN HUỆ, -X. Minh Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả
8 GTVT46661 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN HƯNG, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả
9 GTVT46662 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ VĂN KIÊN, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả
10 GTVT6736 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ TRANG, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT6737 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN TRƯỜNG, -X. Vũ Lễ, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT6738 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN MINH TUÂN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT6739 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN TUẤN, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT674 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC THIỆN, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT6466 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG THỊ LAN, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả