Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201969416560085201 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Nguyễn Văn Chí ( Đôi A1) Sở Giao thông Vận tải 19/08/2019 26/08/2019 Thụ lý xong
2 201969416561085328 Cấp lại Giấy phép lái xe Trần Xuân Hiếu Sở Giao thông Vận tải 19/08/2019 11/11/2019 Đang thụ lý
3 201969416562085625 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Phạm Thị Diệu Hồng ( Đổi A1) Sở Giao thông Vận tải 19/08/2019 26/08/2019 Thụ lý xong
4 201969416563090221 Cấp lại Giấy phép lái xe Trần Công Minh Sở Giao thông Vận tải 19/08/2019 21/10/2019 Đang thụ lý
5 201969416564090415 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Vũ Văn Dũng ( Đổi A1) Sở Giao thông Vận tải 19/08/2019 26/08/2019 Thụ lý xong
6 201969416565090953 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Nguyễn Văn Hoàn Sở Giao thông Vận tải 19/08/2019 26/08/2019 Thụ lý xong
7 201969411717083637 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN DUẨN Sở Giao thông Vận tải 21/03/2019 28/03/2019 Thụ lý xong
8 201969411718084259 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng NGUYỄN MẠNH HÙNG Sở Giao thông Vận tải 21/03/2019 21/05/2019 Thụ lý xong
9 201969411719084740 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG THÁI HÒA Sở Giao thông Vận tải 21/03/2019 28/03/2019 Thụ lý xong
10 201969411719084840 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Trần Ngọc Miền ( Đổi A1) k có ô tô Sở Giao thông Vận tải 21/03/2019 28/03/2019 Thụ lý xong
11 201969411721085048 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐÌNH CHIẾN Sở Giao thông Vận tải 21/03/2019 28/03/2019 Thụ lý xong
12 2019271201859033500 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Cúc UBND Huyện Vũ Thư 17/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
13 2019271201860034907 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Mạnh Hùng UBND Huyện Vũ Thư 17/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
14 2019271201861082611 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRương Văn Tri UBND Huyện Vũ Thư 22/10/2019 24/10/2019 Đã trả kết quả
15 2019271201862015539 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Hoa UBND Huyện Vũ Thư 22/10/2019 24/10/2019 Đã trả kết quả