Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019261466947024444 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho Bùi Sĩ Tiểu là con trai của liệt sỹ Bùi Sĩ Xứng, xã Thụy Liên. Nguyễn Văn Biền UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
2 2019261466948024809 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho 02 đối tượng: Đoàn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thắng, xã Thái Thành. Nguyễn Thị Huyền Trang UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
3 2019261466949035020 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: ông Đỗ Đức Đảng, Nguyễn Trọng Bủng là người HĐKC bị địch bắt tù đày, xã Thụy Trường. Phan Thị Lụa UBND Huyện Thái Thụy 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
4 2019261407716082314 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngô Văn Dượng UBND Huyện Thái Thụy 16/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
5 2019261407717082504 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Văn Tiên UBND Huyện Thái Thụy 16/09/2019 04/11/2019 Đã trả kết quả
6 201969410393091755 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Vũ Ngọc Hấn Sở Giao thông Vận tải 14/02/2019 21/02/2019 Thụ lý xong
7 2019261467838031304 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần cho bà Bùi Thị Sự là vợ ông Nguyễn Duy Thuyết là bệnh binh 61-70%, xã Thụy Lương. Trần Thị Hin UBND Huyện Thái Thụy 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
8 2019261467839031553 Mua bảo hiểm y tế cho Đào Ngọc Ý (hiện đang hưởng tuất LTCM) là con đẻ của Lão Thành CM Đào Ngọc Khảo, xã Hồng Quỳnh. Vũ Thị Huyền UBND Huyện Thái Thụy 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
9 2019261467840081523 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Phạm Thị Thương là mẹ liệt sỹ Nguyễn Như Chiến, xã Thụy Trình. Trần Thị Mai Hương UBND Huyện Thái Thụy 17/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
10 2019261467841081813 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 02 thân nhân: Nguyễn Thị Vương là chi dâu liệt sỹ Đỗ Văn Lương, Nguyễn Như Lật là em trai liệt sỹ Nguyễn Như Chiến, xã Thụy Trình. Trần Thị Mai Hương UBND Huyện Thái Thụy 17/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
11 2019374466082153 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Công an tỉnh 15/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
12 2019374467084500 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp TMT Công an tỉnh 16/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
13 2019374468101636 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty CP Hoàn Vũ Công an tỉnh 16/05/2019 07/06/2019 Thụ lý xong
14 2019374469034954 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty CP ô tô Hưng Thịnh Phát Công an tỉnh 16/05/2019 07/06/2019 Thụ lý xong
15 20196567459102001 Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa ( chưa nộp phù hiệu cũ) CTy TNHH SXKD Sứ Hảo Cảnh Sở Giao thông Vận tải 10/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả