Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT20887 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THÊU, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
2 GTVT20888 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ NGỌC THỊNH, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
3 GTVT20889 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ KIM THOA, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
4 GTVT2089 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ VĂN Ý, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/01/2016 20/01/2016 Đã trả kết quả
5 GTVT19995 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TIẾN DŨNG, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2016 07/09/2016 Đã trả kết quả
6 GTVT19996 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN BA DUY, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2016 07/09/2016 Đã trả kết quả
7 GTVT19997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN DUYNH, -X. Liên Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2016 07/09/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT19998 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯU THỊ GẤM, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2016 07/09/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT19999 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH GIANG, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2016 07/09/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT20178 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TĂNG VĂN NHUẦN, -X. Thái Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT20179 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ DUY NHƯƠNG, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT2018 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC DIỆN, -X. Hồng Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/01/2016 20/01/2016 Đã trả kết quả
13 GTVT20180 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN QUÝ, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả
14 GTVT20181 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC SƠN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả
15 GTVT24390 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VÕ LÝ NGUYÊN TRƯỜNG, -X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh Sở Giao thông Vận tải 10/10/2016 17/10/2016 Đã trả kết quả