Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20196567906091149 Cấp lại phù hiệu xe tải Cty TNHH TM và SX nội thất Giang Ngọc Sở Giao thông Vận tải 29/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
2 20196567907014401 Cấp lại phù hiệu xe tải Cty TNHH TMDV VT Linh Anh Sở Giao thông Vận tải 29/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
3 20196567908022724 Cấp lại phù hiệu xe tải Cty TNHH SX và TM Phú Quý Sở Giao thông Vận tải 29/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
4 20196567909034452 Cấp lại phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ Cty TNHH KD VT Hà Phát Sở Giao thông Vận tải 29/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
5 20196567910025228 Cấp phù hiệu xe hợp đồng Cty CP VT Bình Minh Việt Sở Giao thông Vận tải 30/07/2019 02/08/2019 Thụ lý xong
6 201969412293022604 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng HOÀNG NGỌC THUẬN Sở Giao thông Vận tải 05/04/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
7 201969412293100323 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MINH ĐẠI Sở Giao thông Vận tải 05/04/2019 12/04/2019 Thụ lý xong
8 201969412294022733 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Nguyễn Xuân Trường Sở Giao thông Vận tải 05/04/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
9 201969412294101443 Cấp lại Giấy phép lái xe đối với trường hợp còn giấy phép lái xe nhưng quá thời hạn sử dụng trên 01 năm NGUYỄN NĂNG TÂM Sở Giao thông Vận tải 05/04/2019 10/05/2019 Thụ lý xong
10 201969412295023037 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM MINH VĂN Sở Giao thông Vận tải 05/04/2019 12/04/2019 Thụ lý xong
11 20196566871090552 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. CT TNHH SX và KD TM Hưng Thịnh Phát Sở Giao thông Vận tải 23/01/2019 30/01/2019 Đã trả kết quả
12 20196566872091243 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt HKD Lê Văn Tĩnh Sở Giao thông Vận tải 23/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
13 20196566873102044 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH TM Thành Hưng Sở Giao thông Vận tải 23/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
14 20196566874072424 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Công ty TNHHH DVVT DL Quang Thu Sở Giao thông Vận tải 24/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
15 2019261467035093159 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Nguyễn Thị Quý là người cao tuổi cô hưởng tuất BHXH, xã Thụy Liên. Nguyễn Văn Biền UBND Huyện Thái Thụy 18/03/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả