Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.02.005 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh BÙI DUY BẮC, Th«n Cæ Dòng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 02/11/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.08.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ DƯƠNG, Thôn Thái Hòa 2, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0944508866 UBND Huyện Đông Hưng 08/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.13.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ HUY, Thôn 1, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0949389915 UBND Huyện Đông Hưng 13/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.20.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Thôn Duy Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0983576562 UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.26.005 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYEN THANH LUAN, thon tho son, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 26/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.19.041 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật TÔ THỊ THƠM - TÔ ĐÌNH QUYÊN, Thôn Thượng UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.22.015 Đăng ký giao dịch bảo đảm VŨ XUÂN DƯỢC, Thôn Vũ Xá, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.22.047 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TRƯƠNG VĂN MÂN, Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.24.H54.2018.10.22.079 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng TRẦN THỊ NHUNG, Văn Hải, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.24.H54.2018.10.22.111 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TRẦN KHIẾU DIỄM, Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.24.H54.2018.10.23.001 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực ĐỖ VĂN QUÝ, Trình Nhất Tây, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
12 00.24.H54.2018.10.23.033 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM THỊ THU, Thôn Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
13 201917911412111245 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ Lô A, Lô NOCN khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng, Thái Bình - Ban QLKKT và các KCN Ban QLKKT và các KCN Sở Xây dựng 04/03/2019 05/04/2019 Thụ lý xong
14 201917911450014645 Thẩm định dự toán quy hoạch xây dựng - Quy hoạch cục bộ Lô A, Lô NOCN KCN Gia Lễ, Đông Hưng-Ban QLKKT và các KCN Ban QLKKT và các KCN Sở Xây dựng 03/04/2019 02/05/2019 Thụ lý xong
15 201917911482092611 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1.500 vườn hoa Lê Quý Đôn Ban QLDA ĐTXD các CTDD-CN Sở Xây dựng 26/04/2019 04/06/2019 Thụ lý xong