Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019212234689082711 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Hoan UBND Huyện Đông Hưng 29/03/2019 02/05/2019 Thụ lý xong
2 2019212234690082849 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Bá Thanh UBND Huyện Đông Hưng 28/03/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
3 2019212234691083203 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hữu Hải UBND Huyện Đông Hưng 28/03/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
4 2019212234692083251 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Trọng Cường UBND Huyện Đông Hưng 28/03/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
5 2019212234693083338 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Trọng Mạnh UBND Huyện Đông Hưng 28/03/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
6 20192221911804021658 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Hải Thường (Oanh) UBND Huyện Hưng Hà 18/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
7 20192221911805021833 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Hữu Long (Mẫn) UBND Huyện Hưng Hà 18/07/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
8 20192221911806022620 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thanh Tiến (Thạo) UBND Huyện Hưng Hà 18/07/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
9 20191150409014016 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/03/2019 13/03/2019 Thụ lý xong
10 20191150410091709 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/03/2019 15/03/2019 Thụ lý xong
11 20191150411080714 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/03/2019 19/03/2019 Thụ lý xong
12 20191150412080833 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/03/2019 20/03/2019 Thụ lý xong
13 20191150413023046 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Đoàn Văn Nghiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2019 21/03/2019 Thụ lý xong
14 20191150414023932 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2019 21/03/2019 Thụ lý xong
15 20192221911296030117 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Thị Thương (Hiệu) UBND Huyện Hưng Hà 31/05/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả