Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.05.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN HOÀI, An Lạc 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0949533557 UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.08.026 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN DUY HỘI, Đông Thành, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0984993252 UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.08.058 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền TRƯƠNG CÔNG HIẾU, 3, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.08.090 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Dương Duy, Bùi Thị Thu, Thôn Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 22/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.09.028 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài NGUYỄN THỊ LY, thôn Kiến Quan, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.10.022 Đăng ký giao dịch bảo đảm Dương Văn Khiết, Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Thôn An Ký Tây, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
7 201912238111071720 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Ban quản lý KLN Nguyễn Đức Cảnh Sở Tài chính 27/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
8 20191223835085241 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Sở Tài chính 05/06/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
9 20191223864025230 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Bệnh viện da liễu Sở Tài chính 02/07/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
10 20191223893032227 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông xuyên Sở Tài chính 29/07/2019 02/08/2019 Đã trả kết quả
11 20191276570030924 Mua hóa đơn lẻ phục vụ thanh lý tài sản Ngân hàng Nhà nước việt Nam- CN Thái Bình Sở Tài chính 13/08/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
12 201913131029091339 Đăng ký, cấp tài sản trên đất tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ Công ty Cổ phần thương mại sản xuất công nghiệp Tràng An Sở Tài nguyên và Môi trường 18/02/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
13 201913131061081911 Cho thuê đất (25 trường hợp) Ngân hàng chính sách xã hội Sở Tài nguyên và Môi trường 09/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
14 201913131093102109 Cho thuê đất tại xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ Công ty TNHH MXP Sở Tài nguyên và Môi trường 01/07/2019 18/07/2019 Thụ lý xong
15 201913131125092323 Cho thuê đất tại Tiền Hải Bệnh Viên Đa khoa Tiền Hải Sở Tài nguyên và Môi trường 22/08/2019 26/09/2019 Thụ lý xong