Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142121275035154 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO TIẾN NÊN Sở Tư pháp 03/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
2 2019142121276035317 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN MINH TÂN Sở Tư pháp 03/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
3 2019142121277035347 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TUYÊN Sở Tư pháp 03/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.24.018 Đăng ký biến động Nguyễn Duy Rung, Vũ Thị Nhung, Thôn Địa Linh, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.24.018. Đăng ký biến động Nguyễn Duy Rung, Vũ Thị Nhung, Thôn Địa Linh, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.24.019 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Lê Đình Hoà, Nguyễn Thị Cẩm, Tổ 5, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.24.019. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Lê Đình Hoà, Nguyễn Thị Cẩm, Tổ 5, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.22.020 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN VĂN CHÂU, Thiện Châu, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
9 00.24.H54.2018.10.22.021 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật ĐINH THỊ HẢI, Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
10 00.24.H54.2018.10.22.022 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật PHẠM THỊ MƠ, Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
11 00.24.H54.2018.10.22.023 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật LÊ MINH ĐỨC, Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
12 00.24.H54.2018.10.22.024 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật LÊ THỊ MẦU, Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
13 2019142123777024348 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TẠ THỊ LƯỢT Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
14 2019142123778024643 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI BẢO NGỌC Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
15 2019142123779024918 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN TÀI Sở Tư pháp 08/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả