Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.02.005 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh BÙI DUY BẮC, Th«n Cæ Dòng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 02/11/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.08.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ DƯƠNG, Thôn Thái Hòa 2, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0944508866 UBND Huyện Đông Hưng 08/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.13.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ HUY, Thôn 1, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0949389915 UBND Huyện Đông Hưng 13/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.20.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Thôn Duy Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0983576562 UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.26.005 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYEN THANH LUAN, thon tho son, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 26/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.24.014 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN THÀNH SƠN, Thôn Hồng Phong, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0379435423 UBND Huyện Tiền Hải 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.25.023 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN NHÀN, Thôn Đức Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.26.028 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI NGỌC ÁNH, Thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 26/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.26.H54.2018.10.23.007 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước BẠCH VĂN HÀ, Hồng Phong, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Vũ Thư 23/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
10 201817911330084351 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH quốc tế MIDO-VINA Công ty TNHH quốc tế MIDO-VINA Sở Xây dựng 08/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
11 20191072477093820 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên hàng năm (Hoàn thành nhiệm vụ hàng năm) Đào Văn Bàng sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Sở Nội vụ 02/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
12 20191072509092401 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Nguyễn Thị Sim, Sở Tài NGuyên và Môi Trường Sở Nội vụ 10/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
13 20191072541090344 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Trần Văn Thiện,Trường Đại Học Thái BÌnh Sở Nội vụ 16/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
14 20191072574013232 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên Mai Thị Hương Thu,UBND Huyện Đông HƯng Sở Nội vụ 18/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
15 2019212234834073058 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Đức Phủ UBND Huyện Đông Hưng 23/05/2019 25/06/2019 Thụ lý xong