Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221911645101728 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Đức Đản UBND Huyện Hưng Hà 08/07/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
2 20192221911677094922 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Thị Tuyết (Hưng) - Đ/c Vinh TTPT quỹ đất UBND Huyện Hưng Hà 09/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
3 20192221911709080710 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Hoàng Thương Lượng (Lạng) UBND Huyện Hưng Hà 11/07/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
4 20192221911741092201 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Thành (Tú) UBND Huyện Hưng Hà 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
5 20192221911773033212 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Phạm Nguyễn Nhuận (Chiều) UBND Huyện Hưng Hà 16/07/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
6 2019272272114094527 Đăng ký biến động Hà Văn Sỹ UBND Huyện Vũ Thư 18/01/2019 11/02/2019 Thụ lý xong
7 2019272272146034535 Đăng ký biến động Trần Trọng Bình UBND Huyện Vũ Thư 22/01/2019 14/02/2019 Thụ lý xong
8 2019272272178041906 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Văn Mai- KLê Thị Hòa UBND Huyện Vũ Thư 28/01/2019 05/03/2019 Dừng bổ sung
9 2019272272210022537 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Minh Út- Nguyễn văn Ánh UBND Huyện Vũ Thư 01/02/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
10 2019272272242044629 Đăng ký biến động Nguyễn Văn CƯờng UBND Huyện Vũ Thư 28/06/2019 04/07/2019 Đang thụ lý
11 201927228363083151 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Cơ Thạch UBND Huyện Vũ Thư 17/01/2019 22/02/2019 Thụ lý xong
12 201928499015805 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế. Công ty Cổ phần Vinafrit Ban Quản lý Khu KT và các KCN 02/08/2019 26/08/2019 Đang thụ lý
13 2019286243022158 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Công ty Cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng Ban Quản lý Khu KT và các KCN 28/06/2019 01/07/2019 Đang thụ lý
14 2019374422100410 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với dự án đầu tư, cải tạo nhà máy sản xuất sứ dân dụng Khu II - KCN Tiền Hải Công ty Cổ phần gốm sứ Long Hầu Công an tỉnh 24/01/2019 22/02/2019 Đã trả kết quả
15 2019374454103859 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Công ty TNHH YB ODITZ VINA Công an tỉnh 17/04/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả