Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221911123032633 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần trung Thành (Ngà) UBND Huyện Hưng Hà 21/05/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
2 20192221911155090749 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Trung Kiên (Vân) UBND Huyện Hưng Hà 23/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
3 20192221911187090914 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Thị Dương UBND Huyện Hưng Hà 24/05/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả
4 20192221911219034606 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Văn Tú UBND Huyện Hưng Hà 27/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
5 20192221911251080931 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lưu Văn Chiến (Thủy) UBND Huyện Hưng Hà 29/05/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
6 2019261468308033428 Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ của ông Lê Tất Bảo SN 1960, quê quán xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là anh trai liệt sỹ Lê Tất Lâm SN 1961, nhập ngũ 06/4/1981, hy sinh ngày 24/9/1984 hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hồ Chí Minh; Khu: M16, Hàng: 34, Mộ: 3; Nguyễn Bá Long UBND Huyện Thái Thụy 30/10/2019 01/11/2019 Đã trả kết quả
7 2019261468340033114 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho 02 đối tượng: bà Nguyễn Thị Tá, Nguyễn Thị Lệ, xã Thái Thượng. Tạ Thị Minh Nguyệt UBND Huyện Thái Thụy 11/11/2019 13/11/2019 Đã trả kết quả
8 2019261468372031748 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 02 đối tượng: Nguyễn Văn Rần, Nguyễn Cao Miên, xã Thụy Văn. Vũ Thị Huyền UBND Huyện Thái Thụy 29/11/2019 09/12/2019 Đã trả kết quả
9 20192614746100319 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Đào Mạnh Cường UBND Huyện Thái Thụy 25/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
10 201926148321080812 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Bùi Trọng Hiển UBND Huyện Thái Thụy 07/05/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
11 201926148353022249 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phạm Huyền Anh UBND Huyện Thái Thụy 15/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
12 201926150150121428 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. Hà Mạnh Hiếu UBND Huyện Thái Thụy 01/11/2019 07/11/2019 Đã trả kết quả
13 201926150182014504 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. Tô Văn Công UBND Huyện Thái Thụy 04/11/2019 08/11/2019 Đã trả kết quả
14 201926151571021812 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Hồ Trọng Thế Anh UBND Huyện Thái Thụy 13/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
15 201926151603020927 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cao Hoàng Hải UBND Huyện Thái Thụy 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả