Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.02.005 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh BÙI DUY BẮC, Th«n Cæ Dòng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 02/11/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.08.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ DƯƠNG, Thôn Thái Hòa 2, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0944508866 UBND Huyện Đông Hưng 08/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.13.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ HUY, Thôn 1, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0949389915 UBND Huyện Đông Hưng 13/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.20.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Thôn Duy Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0983576562 UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.26.005 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYEN THANH LUAN, thon tho son, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 26/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.29.011 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) VŨ VĂN HẢI, VŨ THỊ NGA, Quỳnh Lang, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.29.043 VŨ THỊ NGƯỢI, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.30.008 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CAO THUẦN, TRẦN THỊ LUYÊN, Đông, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 13/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.30.040 PHẠM THỊ HIỀN, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.12.03.019 HOÀNG CÔNG BẢO, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 03/12/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.12.04.018 Đăng ký biến động ĐỖ VĂN PHÚ, Tô Hải, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.12.04.052 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGÔ QUANG KHANH, QUOÁCH THỊ THƯƠNG, Lộng khê 4, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 18/12/2018 Đã trả kết quả
13 00.23.H54.2018.12.05.027 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) BÙI THỊ MINH, An Lạc 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/12/2018 18/12/2018 Đã trả kết quả
14 00.23.H54.2018.12.06.012 VŨ XUÂN HOÈ, Mỹ Cụ, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 14/01/2019 Đã trả kết quả
15 00.23.H54.2018.12.07.003 TRƯƠNG ĐĂNG TIẾP, TRẦN THỊ HƯƠNG, Binh Minh, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 07/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả