Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201978023149618014232 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Khởi Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/10/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
2 201978023149619015229 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Bầu Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/10/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
3 201978023149620020456 ĐỔI MÃ THẺ BHYT PHẠM QUANG RUỆ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/10/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
4 201978023149621020544 ĐỔI NƠI ĐKKCBBĐ THỤY + THỊNH + PHI Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/10/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
5 201978023149622020806 MẤT THẺ BHYT PHẠM VĂN NIÊN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/10/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
6 201978023143437093441 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Hoàng Văn Huê Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/07/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
7 201978023143438093639 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Vũ Xuân Đoàn Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/07/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
8 201978023143439094022 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Hà Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/07/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
9 201992810087031335 Hưởng mai táng phí HHC kháng chiến (11 hồ sơ) của huyện Kiến Xương Ngô Quang Khải Sở Lao động thương binh và Xã hội 11/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
10 201992810087101956 Di chuyển hồ sơ người có công Thương binh 4/4 (Thái Hồng, Thái Thụy) đi Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trọng Sở Lao động thương binh và Xã hội 12/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
11 201978023144062091728 Cấp lại tờ rời BHXH do mất, hỏng (có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố) LÊ THỊ HƯỜNG Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
12 201978023144063091816 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Thị Quyên Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
13 201978023144064092034 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Hoa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
14 201978023144065092315 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Thị Thưa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
15 201978023144066092401 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phan Văn Quang Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả