Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201969413313013938 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp TRẦN MẠNH TUẤN Sở Giao thông Vận tải 13/05/2019 20/05/2019 Thụ lý xong
2 2019272272244075325 Đăng ký giao dịch bảo đảm Tô Anh Tuấn UBND Huyện Vũ Thư 16/07/2019 18/07/2019 Đang thụ lý
3 2019272272245082527 Đăng ký giao dịch bảo đảm Đào Văn Tỵ UBND Huyện Vũ Thư 23/07/2019 25/07/2019 Đang thụ lý
4 2019272272246041624 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Công Trường UBND Huyện Vũ Thư 08/08/2019 09/08/2019 Đang thụ lý
5 2019272272247042049 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm Thị Thu Hiền UBND Huyện Vũ Thư 09/08/2019 12/08/2019 Đang thụ lý
6 2019272272248090721 Đăng ký giao dịch bảo đảm Đỗ Duy Thông UBND Huyện Vũ Thư 13/08/2019 15/08/2019 Đang thụ lý
7 2019272272249091205 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm Thị Thắm UBND Huyện Vũ Thư 16/08/2019 19/08/2019 Đang thụ lý
8 2019272272250095836 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm văn Hoàng UBND Huyện Vũ Thư 23/08/2019 26/08/2019 Đang thụ lý
9 2019695366095735 Cấp lại Giấy phép lái xe NGUYỄN THỊ HOA Sở Giao thông Vận tải 10/05/2019 10/07/2019 Thụ lý xong
10 2019695367020303 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Nguyễn Tiến Thiện Sở Giao thông Vận tải 10/05/2019 17/05/2019 Thụ lý xong
11 2019695368023649 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp BÙI CÔNG NHƯỜNG Sở Giao thông Vận tải 10/05/2019 17/05/2019 Thụ lý xong
12 2019695369100803 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp LÊ ÁNH DƯƠNG Sở Giao thông Vận tải 13/05/2019 20/05/2019 Thụ lý xong
13 2019695370023013 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Văn Tú ( Mất E) Sở Giao thông Vận tải 13/05/2019 15/07/2019 Thụ lý xong
14 2019695371091217 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao dấu nối vào quốc lộ CTy TNHH MXP Sở Giao thông Vận tải 16/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
15 201969410874094450 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN TẾ Sở Giao thông Vận tải 27/02/2019 06/03/2019 Thụ lý xong