Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.10.23.019 Nguyễn Thị Đượm, Thôn Ngọc QUế 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.10.24.006. Nguyễn Văn Trắc, Nguyễn Thị Hinh, Thôn Tiên Bá, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.10.24.022. Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN BÁT, a, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.10.24.038. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HÒA THỊ NHƯƠNG(Đồng Phúc xã An Lễ), Thôn Đồng Phúc, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0373605680 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.10.24.054. Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN CAO THỤ, a, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.10.24.070. Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Hoa, Thôn Đồng Phúc, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.10.25.011. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Vũ Đình Tài, Đoàn Thị Xíu, Thôn An Quý, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.10.26.002 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Xuân Thành, Cao Thị Luyến, Thôn Mai Trang, Xã An Quí, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.10.26.034 Nguyễn Thị Ngát, Thôn Thượng Thọ, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.10.26.066 NGUYỄN KHẮC DIỆP, thôn Sơn hòa, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.23.H54.2018.10.29.006 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng PHAN ĐĂNG ĐẮC (VŨ THỊ THÂN, NGUYỄN DUY HẪU), Ngọc Quế 2, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
12 00.23.H54.2018.10.29.038 Phạm Văn Vương, Thôn Hưng Hoà, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/10/2018 30/11/2018 Đã trả kết quả
13 201918232864032356 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Trần Thị Thanh Sở Y tế 23/01/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
14 201918232897105112 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ CÚC Sở Y tế 25/01/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
15 201918232929014053 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam HOÀNG ANH NGỌC Sở Y tế 13/02/2019 09/04/2019 Đã trả kết quả