Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.24.H54.2018.10.19.033 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN DUY VIỆT - TÔ ĐÌNH QUYÊN, thôn Trung Tiến UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.24.H54.2018.10.22.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN LINH, Thôn Phương Trạch Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
3 00.24.H54.2018.10.22.039 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN VĂN VANG, Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
4 00.24.H54.2018.10.22.071 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng TRẦN QUỐC ĐẠT, Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
5 00.24.H54.2018.10.22.103 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ TRẦN VĂN NAM, Thường Kiệt, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
6 00.24.H54.2018.10.22.135 Đăng ký giao dịch bảo đảm TÔ ĐÌNH TÚ, Thôn Lạc Thành Nam, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.24.H54.2018.10.23.025 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN VĂN BÁI, Thôn Đòng Châu Nội, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
8 00.24.H54.2018.10.23.057 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh PHẠM VĂN HIẾN, Thôn Trình Trung Tây, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0936475009 UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
9 2019142129169035612 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN NAM Sở Tư pháp 26/09/2019 16/10/2019 Đã trả kết quả
10 2019142129201014955 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TƯỜNG Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
11 2019142129232093426 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐOÀN VĂN KIÊN Sở Tư pháp 30/09/2019 18/10/2019 Thụ lý xong
12 2019142129264023254 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ TRANG Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
13 2019142129297095558 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN MỪNG Sở Tư pháp 01/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
14 201916226105102745 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Trần Đức Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
15 20191622687034757 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Trần Đức Khiêm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả