Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.22.H54.2018.10.19.013 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN TRUNG TRẦN THỊ HỒI 234/636/20- BE891722, Tri Lễ , Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 22/10/2018 Đã trả kết quả
2 00.22.H54.2018.10.22.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TẠ THỊ THIÊM 034058004260PHẠM THỊ THẮM NCN HOÀNG NGỌC HÀ NGUYỄN THU VÂN 743/86/17 - CP106057", Giang Đông, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0966385856 UBND Huyện Kiến Xương 22/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.22.H54.2018.10.22.035 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu LÊ QUANG HUY NGUYỄN THỊ THỦY LÔ 21/125/28, Thôn Đông, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912719806 UBND Huyện Kiến Xương 22/10/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.22.H54.2018.10.23.029 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "NGUYỄN VĂN DŨNG NGUYỄN THỊ NHIỄU NCN TRẦN XUÂN PHƯƠNG HOÀNG THỊ NA 548/109/1 CP106483", Thôn 1, Xã Vũ Hòa, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0975396658 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
5 00.22.H54.2018.10.24.025 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "BÙI VĂN RÁNG NGUYỄN THỊ HOA NCN NGUYỄN THANH TUẤN BÙI THỊ HẢO ONT754/105/14 CK801099", Trà Vy Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0947482524 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.25.013 Đăng ký giao dịch bảo đảm ĐOỖ XUÂN KHÁNH LÊ THỊ NGA 78/127,1/18 CP106315, Khả Cảnh , Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
7 00.22.H54.2018.10.26.023 Đăng ký giao dịch bảo đảm MAI THỊ HUỆ (X)115/50 TỜ 5 AB283132, Quang Trung, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0983968903 UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
8 201917911343102622 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Nhà trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái BÌnh - Ban quản lý DA ĐTXD các công trình DD-CN Ban quản lý DA ĐTXD các công trình DD-CN Sở Xây dựng 02/01/2019 15/01/2019 Đã trả kết quả
9 201917911377034055 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH TM cơ khí Linh Kiên Công ty TNHH TM cơ khí Linh Kiên Sở Xây dựng 22/01/2019 04/02/2019 Đã trả kết quả
10 201917911408021130 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-0936956777 Công ty Cổ phần may xuất khẩu SIL-HAN Sở Xây dựng 18/06/2019 01/07/2019 Thụ lý xong
11 201917911446111403 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH Minco Công ty TNHH Minco Sở Xây dựng 29/03/2019 11/04/2019 Dừng bổ sung
12 201917911478070924 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng- Công ty TNHH Đại Long Công ty TNHH Đại Long Sở Xây dựng 26/04/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
13 201917911511095639 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Của hàng bán lẻ xăng dầu tại Đông Tân, Đông Hưng -Công ty TNHH SX-TM Tân Thịnh Hà Công ty TNHH SX-TM Tân Thịnh Hà Sở Xây dựng 27/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
14 201917911546080519 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1.2000 Cụm CN Thống Nhất - Hưng Hà Công ty TNHH PHT Hoa Việt Sở Xây dựng 19/06/2019 23/07/2019 Đang thụ lý
15 201918100798025122 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống Cơ sở chế biến men rượu Nguyễn Trọng Kiên Sở Y tế 13/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả