Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918992927080616 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BV ĐK THÁI THỤY Sở Y tế 18/06/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
2 201918992959040655 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ BÙI THỊ NGỌC ANH Sở Y tế 28/06/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
3 201918992991074955 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Vũ Thị Huyền Sở Y tế 12/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
4 201918993024043717 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Sở Y tế 22/07/2019 23/08/2019 Thụ lý xong
5 201918993056022841 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BỆNH VIỆN ĐK LÂM HOA THÁI BÌNH Sở Y tế 30/07/2019 26/08/2019 Thụ lý xong
6 201918993088042244 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA THÁI BÌNH Sở Y tế 19/08/2019 16/09/2019 Đã trả kết quả
7 201918993120034955 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) NGUYỄN NGỌC AN Sở Y tế 30/08/2019 04/10/2019 Thụ lý xong
8 201918993153044525 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc CÔNG TY TNHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM Sở Y tế 10/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
9 201969412848025547 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH BÁCH Sở Giao thông Vận tải 24/04/2019 06/05/2019 Thụ lý xong
10 201969412881023815 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Nguyễn Văn Phúc Sở Giao thông Vận tải 26/04/2019 26/06/2019 Đang thụ lý
11 201969412912093816 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐƯƠNG Sở Giao thông Vận tải 02/05/2019 09/05/2019 Thụ lý xong
12 201969412943025436 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ĐOÀN HƯƠNG LAN Sở Giao thông Vận tải 02/05/2019 09/05/2019 Thụ lý xong
13 201969412976094530 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Vũ Trung Kiên Sở Giao thông Vận tải 03/05/2019 10/05/2019 Đang thụ lý
14 201969413010072117 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp VŨ VĂN VINH Sở Giao thông Vận tải 06/05/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
15 201969413041094159 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Đặng Văn Út Sở Giao thông Vận tải 06/05/2019 13/05/2019 Đang thụ lý