Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201913151496092353 Thuê đất tại KCN Tiền Hải để xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm phụ kiện sứ vệ sinh bằng nhựa nguyên sinh Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đức Cảnh Sở Tài nguyên và Môi trường 19/06/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
2 201913151528091730 Thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Thành phố Thái Bình (Bệnh viên Nhi) Bệnh viện Nhi Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 12/07/2019 22/07/2019 Đã trả kết quả
3 201913151560040754 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản (Bổ sung tài sản) Trung tâm đầu tư phát triển công nghệ mới Sở Tài nguyên và Môi trường 02/08/2019 29/08/2019 Thụ lý xong
4 201913151593020418 Thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại TT Thanh nê, Kiến Xương Bệnh Viện đa khoa Kiến Xương Sở Tài nguyên và Môi trường 26/08/2019 04/09/2019 Đang thụ lý
5 201913151626033653 Thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại CCN Thụy Sơn, Thái Bình Công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn Sở Tài nguyên và Môi trường 16/09/2019 24/09/2019 Dừng bổ sung
6 2019134778035156 Thẩm định bản vẽ trích lục địa chính UBND thị trấn Vũ Thư Sở Tài nguyên và Môi trường 08/01/2019 18/01/2019 Dừng bổ sung
7 2019134810023417 Thẩm định bản vẽ trích đo địa chính điều chỉnh dự án phát triển 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long Sở Tài nguyên và Môi trường 08/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
8 2019134842101212 Thẩm định bản vẽ trích lục địa chính UBND xã Trung An Sở Tài nguyên và Môi trường 18/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
9 2019212234530015955 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Đạc UBND Huyện Đông Hưng 19/02/2019 09/04/2019 Thụ lý xong
10 2019212234562025517 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Hoặc UBND Huyện Đông Hưng 28/02/2019 18/04/2019 Thụ lý xong
11 2019212234594074655 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Thị Hon UBND Huyện Đông Hưng 06/03/2019 09/04/2019 Thụ lý xong
12 2019212234626032631 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đắc Tường UBND Huyện Đông Hưng 11/03/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
13 2019212234658083759 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mai Xuân Yên UBND Huyện Đông Hưng 22/03/2019 10/05/2019 Thụ lý xong
14 2019212234690082849 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Bá Thanh UBND Huyện Đông Hưng 28/03/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
15 2019212234722080702 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Hòa UBND Huyện Đông Hưng 11/04/2019 05/06/2019 Thụ lý xong