Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.11.15.001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐỖ QUỐC HƯNG, Thôn Đông Đô, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0987624058 UBND Huyện Đông Hưng 15/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.11.15.013 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân TRẦN CÔNG LỢI, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982756668 UBND Huyện Đông Hưng 15/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.11.16.014 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYEN THI HANG, to 7 thị tran Dong Hung, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 16/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.11.19.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRƯƠNG VĂN LẬP, Thôn Đoàn Kết, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0373274063 UBND Huyện Đông Hưng 19/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.11.19.016 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ ĐỨC THỊNH, Thôn Tràng Vinh, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988628490 UBND Huyện Đông Hưng 19/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.20.H54.2018.11.19.020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN QUANG TRUNG, Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0975397168 UBND Huyện Đông Hưng 19/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
7 00.20.H54.2018.11.20.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN VĂN NON, Thôn Tào Xá, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988921539 UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
8 00.20.H54.2018.11.20.025 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHAM VAN HUU, Thon Tong Khe, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
9 00.20.H54.2018.11.20.035 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ TIẾN HOÀNG, Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982637041 UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
10 00.20.H54.2018.11.21.001 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường KHƯƠNG VĂN LƯỢNG(Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng), Tổ 9, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 02273552551 UBND Huyện Đông Hưng 21/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
11 00.20.H54.2018.11.21.032 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN XUÂN HÀO, Thôn Lương Đống 1, Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0976394447 UBND Huyện Đông Hưng 21/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
12 00.20.H54.2018.11.22.003 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN HẢI, Thôn Đông, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
13 00.20.H54.2018.11.22.007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGÔ THỊ HẠNH, Thôn Đông Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0985567419 UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
14 00.20.H54.2018.11.22.020 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường NGUYỄN XUÂN DƯƠNG(Ban quản lý dự án LIFSAP Thái Bình), Chợ chùa, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2018 29/11/2018 Đã trả kết quả
15 00.20.H54.2018.11.23.012 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHAM DUC LAM, THON NAM, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 23/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả