Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.20.H54.2018.12.06.025 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN KHẢ, Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0984943338 UBND Huyện Đông Hưng 06/12/2018 20/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.20.H54.2018.12.14.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN VĂN KIÊN, Thôn Thuần Túy, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0988128115 UBND Huyện Đông Hưng 14/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
3 00.20.H54.2018.12.19.017 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ THỊ VINH, Thôn Đống Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0934309917 UBND Huyện Đông Hưng 19/12/2018 03/01/2019 Đã trả kết quả
4 00.20.H54.2018.12.25.021 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. NGUYỄN THỊ NGA(Chi cục thi hành án dân sự), tổ 9, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2018 09/01/2019 Đã trả kết quả
5 00.20.H54.2018.12.27.015 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. VŨ HÙNG CƯỜNG(Tiểu học Minh Châu), thôn Thọ Nam, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 27/12/2018 14/01/2019 Đã trả kết quả
6 00.22.H54.2018.10.08.003 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. ĐỖ QUYẾT THẮNG, Thôn Đồng Vân, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 08/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
7 2019142128541074603 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Sở Tư pháp 11/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
8 2019142128572023531 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN TUẤN Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
9 2019142128604024237 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HUẾ Sở Tư pháp 12/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
10 2019142128637102010 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Sở Tư pháp 13/09/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
11 2019142128671083326 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam DƯƠNG XUÂN DUY Sở Tư pháp 16/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
12 2019142128702103120 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI NGỌC ÁNH Sở Tư pháp 16/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
13 2019142128734085325 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ MẠNH TRỌNG Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
14 2019142128766021843 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ LIÊN Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
15 2019142128798083500 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THANH NGA Sở Tư pháp 18/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả