Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 00.23.H54.2018.11.21.055 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN QUANG NGOẠN, PHẠM THỊ TƠN, Xuân Trạch, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
2 00.23.H54.2018.11.22.028 PHẠM THỊ NHUNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
3 00.23.H54.2018.11.23.006 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VĂN THẬP, TRẦN THỊ NGỪNG, Lương Cầu, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
4 00.23.H54.2018.11.23.038 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần VŨ HỒNG VÂN (BÙI THỊ LẤM), Tổ 6, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
5 00.23.H54.2018.11.26.004 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) DƯƠNG CÔNG VẤN, PHẠM THỊ HẬU, Dụ Đại, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
6 00.23.H54.2018.11.26.036 PHẠM THỊ HÓT, thôn An Lạc, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
7 00.23.H54.2018.11.27.026 LÊ THỊ LUẬN, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
8 00.23.H54.2018.11.27.058 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN CÔNG TUÂN, PHẠM THỊ NGỌC MAI, Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/11/2018 31/12/2018 Đã trả kết quả
9 00.23.H54.2018.11.28.023 PHẠM THỊ KHÁ, Xuân Trạch, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 04/01/2019 Đã trả kết quả
10 00.23.H54.2018.11.28.055 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội PHẠM NGỌC CĂN (ĐỖ THỊ TÂM), Quan Đình Bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
11 2019142123877021352 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THƠM Sở Tư pháp 11/04/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả
12 2019142123909091954 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ THANH Sở Tư pháp 12/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
13 2019142123941013223 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN TRONG Sở Tư pháp 12/04/2019 08/05/2019 Thụ lý xong
14 2019142123973081014 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ CÚC Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Thụ lý xong
15 2019142124005021754 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TẠ XUÂN NAM Sở Tư pháp 16/04/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả