Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 172011055092349 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Vũ Trung Hiếu UBND Thành phố Thái Bình 15/09/2017 19/09/2017 Đã trả kết quả
2 172011056092344 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Nguyễn Thị Hương UBND Thành phố Thái Bình 18/09/2017 18/09/2017 Đã trả kết quả
3 172011057031531 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Đỗ Tiến Dũng UBND Thành phố Thái Bình 18/09/2017 20/09/2017 Đã trả kết quả
4 172011058023014 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hoàng Thanh Giang UBND Thành phố Thái Bình 26/09/2017 26/09/2017 Đã trả kết quả
5 172011059023043 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước đinh thị thu huyền UBND Thành phố Thái Bình 26/09/2017 28/09/2017 Đã trả kết quả
6 1720105263074610 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) BÙI THỊ THÙY LINH UBND Thành phố Thái Bình 23/10/2017 14/11/2017 Đã trả kết quả
7 1720105264082938 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) ĐÀO THỊ LAN UBND Thành phố Thái Bình 23/10/2017 14/11/2017 Đã trả kết quả
8 1720105265093118 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) NGUYỄN THANH SƠN UBND Thành phố Thái Bình 23/10/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
9 1720105266020418 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) VŨ XUÂN THỦY UBND Thành phố Thái Bình 23/10/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
10 172011060080732 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hoàng Thị Phương Thủy UBND Thành phố Thái Bình 02/10/2017 02/10/2017 Đã trả kết quả
11 17201106104847 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Đặng Minh Thắng UBND Thành phố Thái Bình 03/03/2017 03/03/2017 Đã trả kết quả
12 172011061080814 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Phạm Thu Hằng UBND Thành phố Thái Bình 02/10/2017 04/10/2017 Đã trả kết quả
13 172011062033451 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Đào Văn Thiều UBND Thành phố Thái Bình 02/10/2017 02/10/2017 Đã trả kết quả
14 172011063101643 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Bùi Quang Đức UBND Thành phố Thái Bình 17/10/2017 19/10/2017 Đã trả kết quả
15 172011064023325 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Đặng Thị Phượng UBND Thành phố Thái Bình 18/10/2017 20/10/2017 Đã trả kết quả