Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
121 00.23.H54.2018.11.09.070 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân TRẦN NĂNG ĐẠI, LÊ THỊ NHIÊN, Tô Đê, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/11/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
122 00.23.H54.2018.11.12.025 NGUYỄN THỊ RẬU, thôn Tràng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/11/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
123 00.23.H54.2018.11.13.033 NGUYỄN VĂN HẢI, ĐÀO THỊ THIỆN, Thượng Phán, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/11/2018 19/12/2018 Đã trả kết quả
124 00.23.H54.2018.11.14.011 PHẠM THỊ HUỆ, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
125 00.23.H54.2018.11.14.043 Đăng ký biến động ĐÀO VĂN NAM, HOÀNG THỊ NGÂN, An Phú 2, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
126 00.23.H54.2018.11.15.021 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN TIẾN, NGUYỄN THỊ NGÀ, Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
127 00.23.H54.2018.11.15.053 VŨ THỊ DON, Lai Ổn, Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
128 00.23.H54.2018.11.16.032 PHẠM HỮU MẪN, TRẦN THỊ HẠNH, Bương Thượng, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 16/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
129 00.23.H54.2018.11.19.001 NGUYỄN VĂN LỊNH, Thôn Đồn Xá, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
130 201918232867104944 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam PHẠM THỊ MAI ANH Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
131 201918232900105500 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRƯƠNG THÚY THAO Sở Y tế 25/01/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
132 201918232932021646 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Hoàng Thị Mai Sở Y tế 15/02/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
133 201918232965041221 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam ĐỖ THỊ NHUỆ Sở Y tế 20/02/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
134 201918232997034149 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam HOÀNG THỊ DUYÊN Sở Y tế 05/03/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
135 201918233029014050 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Thị Yên Sở Y tế 14/03/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả