Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
121 00.23.H54.2018.11.21.013 PHẠM VĂN THUỶ, PHẠM THI THIẾT, Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
122 00.23.H54.2018.11.21.045 PHẠM VĂN HÂN, NGUYỄN THỊ TOẢN, Cầu Xá, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 27/12/2018 Đã trả kết quả
123 00.23.H54.2018.11.22.018 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN THẶNG, NINH THỊ HẰNG, Tây Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
124 00.23.H54.2018.11.22.050 NGUYỄN VĂN MẬT, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
125 00.23.H54.2018.11.23.028 LÊ SỸ THIỂM, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
126 00.23.H54.2018.11.23.060 NGUYỄN THỊ LUÝCH, thôn Đồng Bằng, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
127 00.23.H54.2018.11.26.026 NGUYỄN VĂN NGỌT, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
128 201918233220093928 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN TRUNG SƠN Sở Y tế 31/05/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
129 201918233252022510 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Phạm Thị Phương Chi Sở Y tế 13/06/2019 10/07/2019 Đã trả kết quả
130 201918233285025945 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế ĐẶNG HOÀNG ĐAN Sở Y tế 18/06/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
131 201918233317025918 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN THỊ HƯƠNG Sở Y tế 27/06/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
132 201918233348032902 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PKĐK Trường Cao đẳng Y tế Sở Y tế 09/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
133 201918233380024847 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN VĂN ĐẢNG Sở Y tế 26/07/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
134 201918233412032723 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mai Văn Dương Sở Y tế 07/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
135 201918233444081628 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế ĐỖ THỊ THU HIỀN Sở Y tế 23/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả