Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
106 00.24.H54.2018.10.09.051 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LÊ QUANG NHO, Thôn Trung Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0904475198 UBND Huyện Tiền Hải 09/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
107 00.24.H54.2018.10.10.030 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ VĂN TÌNH, Thôn Lương Điền, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 10/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
108 00.24.H54.2018.10.11.023 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN VĂN HÀ, Thôn Đông La, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 11/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
109 00.24.H54.2018.10.12.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LÊ VĂN DƯƠNG, Thôn Thường Kiệt, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 0917567294 UBND Huyện Tiền Hải 12/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
110 00.24.H54.2018.10.15.026 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TÔ XUÂN CẢNH, Thôn Đông, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
111 00.24.H54.2018.10.16.014 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VĂN CHIẾN, Thôn Bạch Long, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 16/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
112 201918992931080747 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BỆNH VIỆN đK HƯNG NHÂN Sở Y tế 19/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
113 201918992963025558 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ CHU THỊ NGỌC Sở Y tế 01/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
114 201918992995030035 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BV PHỤ SẢN AN ĐỨC Sở Y tế 12/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả
115 201918993028100517 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Đỗ Thị Dung Sở Y tế 23/07/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
116 201918993060090339 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) NGUYỄN THỊ THU HẰNG Sở Y tế 02/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
117 201918993092091901 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế CƠ SỞ CAI NGHIỆM MA TÚY CÔNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH Sở Y tế 21/08/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
118 201918993124032651 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Nguyễn Thị Liên Sở Y tế 03/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
119 2019261405923041144 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Thị Vích UBND Huyện Thái Thụy 04/04/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
120 2019261405956083515 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Đình Phát UBND Huyện Thái Thụy 09/04/2019 23/04/2019 Đã trả kết quả