Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
106 201918992730084946 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. PHẠM THỊ CHUYÊN Sở Y tế 22/03/2019 18/04/2019 Thụ lý xong
107 201918992762100133 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Bùi Thị Thanh Xuân Sở Y tế 03/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
108 201918992794024323 Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam: CÔNG TY CP DƯỢC PACIFIC Sở Y tế 23/04/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
109 201918992825023155 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) LƯƠNG THỊ HẰNG Sở Y tế 10/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
110 201918992857094848 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂN HOA THÁI BÌNH Sở Y tế 22/05/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
111 201918992889033822 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) CAO VĂN KIÊN Sở Y tế 03/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
112 2019261407935073645 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đinh Ngọc Ninh UBND Huyện Thái Thụy 03/10/2019 08/11/2019 Đang thụ lý
113 2019261407967095724 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Thị Oanh UBND Huyện Thái Thụy 07/10/2019 21/10/2019 Đang thụ lý
114 2019261407999095729 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Sỹ Tùng UBND Huyện Thái Thụy 08/10/2019 22/10/2019 Đang thụ lý
115 2019261408031084405 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Minh UBND Huyện Thái Thụy 10/10/2019 28/11/2019 Đang thụ lý
116 2019261408063023734 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Tâm UBND Huyện Thái Thụy 11/10/2019 29/11/2019 Đang thụ lý
117 2019261408095034127 Đăng ký biến động Bùi Thị Dinh UBND Huyện Thái Thụy 16/10/2019 23/10/2019 Đang thụ lý
118 201926143174022541 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn Ngoại Trình - Nghĩa Chỉ Bùi Ngọc Thắng UBND Huyện Thái Thụy 18/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
119 2019261442574022537 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thoa UBND Huyện Thái Thụy 21/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
120 2019261442606081847 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trịnh Quốc Nghĩa UBND Huyện Thái Thụy 04/03/2019 06/03/2019 Đã trả kết quả