Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
106 00.23.H54.2018.10.17.006 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thị Phây, Thôn Tân Hoà, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
107 00.23.H54.2018.10.18.009 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hương, Thôn Dục Ninh 2, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
108 00.23.H54.2018.10.18.041 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Tân, Đỗ Thị Quy, Thôn Nguyễn Xá 1, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
109 00.23.H54.2018.10.19.032 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Văn Hưng, Phạm Thị Hương, Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
110 2019142122567094915 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU THẾ CHIẾN Sở Tư pháp 27/02/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
111 2019142122598085411 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM BĂNG LINH Sở Tư pháp 28/02/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả
112 2019142122631083234 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ HỒNG QUANG Sở Tư pháp 01/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
113 2019142122663024049 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ NGỌC HIÊN Sở Tư pháp 01/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
114 2019142122695101433 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ QUỲNH Sở Tư pháp 04/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
115 2019142122727032053 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM LAN ANH Sở Tư pháp 04/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
116 2019142122759031450 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN DUY Sở Tư pháp 05/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
117 2019142122791102412 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ QUANG HUYẾN Sở Tư pháp 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
118 2019142122823085339 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN NGỌC NGUYÊN Sở Tư pháp 07/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
119 2019142122854030720 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯƠNG THỊ MẬN Sở Tư pháp 07/03/2019 27/03/2019 Thụ lý xong
120 2019142122887023316 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG MẠNH HUỲNH Sở Tư pháp 08/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả