Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110446 201978023152449094128 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) TRẦN THANH HƯỞNG Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 05/12/2019 10/12/2019 Đã trả kết quả
110447 201978023152483021411 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Ngô Thị Diêm Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 06/12/2019 09/12/2019 Đã trả kết quả
110448 201978023152515015017 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thanh Mai Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/12/2019 10/12/2019 Đã trả kết quả
110449 201978023152548091131 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) nguyễn đức thắng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 10/12/2019 12/12/2019 Đã trả kết quả
110450 201978023152580013125 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) mai xuân giang Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 10/12/2019 12/12/2019 Đã trả kết quả
110451 201978023152610081633 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Trọng Lượng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/12/2019 12/12/2019 Đã trả kết quả
110452 201978023152643031423 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) phạm tùng khánh Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 11/12/2019 13/12/2019 Đã trả kết quả
110453 201978023152673091137 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Hạnh Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/12/2019 17/12/2019 Đã trả kết quả
110454 201978023152708040710 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Ánh Dương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/12/2019 13/12/2019 Đã trả kết quả
110455 201978023152739013731 MẤT THẺ BHYT HOÀNG THỊ BÌNH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 13/12/2019 17/12/2019 Đã trả kết quả
110456 GTVT17906 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ QUANG VIÊN, -X. Hồng Việt, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/08/2016 11/08/2016 Đã trả kết quả
110457 GTVT17934 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC GIÁP, -X. Khánh An, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình Sở Giao thông Vận tải 08/08/2016 15/08/2016 Đã trả kết quả
110458 GTVT17963 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN CHỈNH, -X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/08/2016 15/08/2016 Đã trả kết quả
110459 GTVT17992 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, -X. Hồng Lý, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/08/2016 15/08/2016 Đã trả kết quả
110460 GTVT18020 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ PHƯỢNG, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/08/2016 15/08/2016 Đã trả kết quả