Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110446 GTVT407 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH CÔNG QUỲNH, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/12/2015 30/12/2015 Đã trả kết quả
110447 GTVT40728 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ BÁ CHƯƠNG, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 27/06/2017 Đã trả kết quả
110448 GTVT40757 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ HUỆ, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 27/06/2017 Đã trả kết quả
110449 GTVT40786 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN MẠNH HÙNG, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
110450 GTVT40814 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ HUỆ, -X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 28/06/2017 Đã trả kết quả
110451 GTVT40843 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THĂNG LONG, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
110452 GTVT40872 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC SƠN, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/06/2017 29/06/2017 Đã trả kết quả
110453 GTVT40900 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI DUY HẢI, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/06/2017 30/06/2017 Đã trả kết quả
110454 GTVT4093 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ KIÊN CƯỜNG, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2016 29/02/2016 Đã trả kết quả
110455 GTVT40959 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ KHUYÊN, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/06/2017 03/07/2017 Đã trả kết quả
110456 GTVT575 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN THUẬN, -X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
110457 GTVT5779 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THÀNH NHIÊN, -X. Thụy Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/03/2016 18/03/2016 Đã trả kết quả
110458 GTVT5808 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ TUYỆT, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 11/03/2016 18/03/2016 Đã trả kết quả
110459 GTVT5836 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI QUƯ MĂO, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả
110460 GTVT5863 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ HOAN, -X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả