Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110431 201978023141315085114 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Văn Cử- TBXH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110432 201978023141344023303 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Vũ Sỹ Dũng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110433 201978023141378032546 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện TRẦN THỊ THÙY DINH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 13/06/2019 Đã trả kết quả
110434 201978023141408094612 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) LÀO + HÒA + NGỌC Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/05/2019 04/06/2019 Đã trả kết quả
110435 201978023141441034605 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Thoa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/05/2019 04/06/2019 Đã trả kết quả
110436 201978023141474085958 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Vân Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/06/2019 04/06/2019 Đã trả kết quả
110437 201978023152357014041 ĐỔI MÃ THẺ BHYT NGUYỄN SƠN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/12/2019 05/12/2019 Đã trả kết quả
110438 201978023152389092050 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) nguyễn minh bảo Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 04/12/2019 06/12/2019 Đã trả kết quả
110439 201978023152422042610 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) phạm thanh huyền Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 04/12/2019 06/12/2019 Đã trả kết quả
110440 201978023152452100843 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) trần đình cương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 05/12/2019 09/12/2019 Đã trả kết quả
110441 201978023152485024056 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Am Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 06/12/2019 11/12/2019 Đã trả kết quả
110442 201978023152517022235 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) VŨ THÙY LINH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 09/12/2019 11/12/2019 Đã trả kết quả
110443 201978023152549092021 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Vũ Thị Hồng Sim Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 10/12/2019 12/12/2019 Đã trả kết quả
110444 201978023152581023306 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Lê Viết Tùng Lâm Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 10/12/2019 12/12/2019 Đã trả kết quả
110445 GTVT17183 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG THỊ THANH VÂN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/07/2016 01/08/2016 Đã trả kết quả