Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110431 GTVT36410 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CAO THIÊN VIỆT, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2017 10/03/2017 Đã trả kết quả
110432 GTVT3644 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN TRƯỜNG, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2016 23/02/2016 Đã trả kết quả
110433 GTVT36469 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ TÂM, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2017 13/03/2017 Đã trả kết quả
110434 GTVT36498 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HỒNG, -X. Hồng Việt, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2017 08/05/2017 Đã trả kết quả
110435 GTVT36526 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN DŨNG, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2017 14/03/2017 Đã trả kết quả
110436 GTVT36555 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG TRUNG THẮNG, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2017 14/03/2017 Đã trả kết quả
110437 GTVT36584 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THUẤN, -X. Bắc Sơn, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2017 15/03/2017 Đã trả kết quả
110438 GTVT36612 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất MAI THANH BÌNH, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2017 08/05/2017 Đã trả kết quả
110439 GTVT47155 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG KHÁNH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2017 26/12/2017 Đã trả kết quả
110440 GTVT47184 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN HUÂN, -X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
110441 GTVT47243 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN XÌNH, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 28/12/2017 Đã trả kết quả
110442 GTVT47272 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM CAO QUYỀN, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
110443 GTVT47300 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ TRỌNG TUẤN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2017 29/12/2017 Đã trả kết quả
110444 GTVT4733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN VUI, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
110445 GTVT47359 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN LIÊM, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả