Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110416 GTVT44018 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ THỊ HUỆ, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 20/11/2017 Đã trả kết quả
110417 GTVT44047 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN KHU, -X. Hùng Dũng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2017 26/09/2017 Đã trả kết quả
110418 GTVT44076 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIỆT HUYNH, -X. An Khê, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2017 27/09/2017 Đã trả kết quả
110419 GTVT44104 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI DUY NỨC, -X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2017 20/11/2017 Đã trả kết quả
110420 GTVT44133 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG VĂN CHINH, -X. Thái Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/09/2017 28/09/2017 Đã trả kết quả
110421 GTVT44162 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO NGỌC HUÂN, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/09/2017 29/09/2017 Đã trả kết quả
110422 GTVT44191 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ ĐĂNG PHÚC, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/09/2017 22/11/2017 Đã trả kết quả
110423 GTVT4422 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRUNG ĐẠT, -X. Thái Thành, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
110424 GTVT44249 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VĂN HƯNG, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/09/2017 27/11/2017 Đã trả kết quả
110425 GTVT44278 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THÚY, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/09/2017 03/10/2017 Đã trả kết quả
110426 GTVT44306 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN SƠN, -X. Thái Học, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/09/2017 04/10/2017 Đã trả kết quả
110427 GTVT8775 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THANH KIÊM, -X. Thái Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
110428 GTVT8804 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐÌNH TẬU, -X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
110429 GTVT8832 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN VINH, -X. Đông Long, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
110430 GTVT8861 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THANH SƠN, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả