Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110416 GTVT21695 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH CHƯƠNG, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/09/2016 23/09/2016 Đã trả kết quả
110417 GTVT21723 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN KHÍ, -X. Nam Cường, H. Nam Trực, T. Nam Định Sở Giao thông Vận tải 16/09/2016 23/09/2016 Đã trả kết quả
110418 GTVT21752 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐÌNH PHÙNG, -X. Quang Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/09/2016 23/09/2016 Đã trả kết quả
110419 GTVT21781 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN THUẤN, -X. Đông Hà, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/09/2016 23/09/2016 Đã trả kết quả
110420 GTVT2181 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ VĂN THÔNG, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/01/2016 21/01/2016 Đã trả kết quả
110421 GTVT21839 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN DƯƠNG, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
110422 GTVT21868 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BẨY, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
110423 GTVT21897 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HẢO, -X. Đông Phương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
110424 GTVT31390 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỖ THỊ NHẠN, -TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. Nam Định Sở Giao thông Vận tải 08/12/2016 08/02/2017 Đã trả kết quả
110425 GTVT31419 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THANH TUÂN, -X. Hồng Việt, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/12/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
110426 GTVT31448 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ ĐÌNH HỘI, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/12/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
110427 GTVT31477 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÙNG ANH NHƯNG, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/12/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
110428 GTVT31505 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC TÍNH, -X. Minh Tân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/12/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
110429 GTVT31534 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN MAI, -P. Bắc Sơn, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh Sở Giao thông Vận tải 09/12/2016 09/02/2017 Đã trả kết quả
110430 GTVT31563 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VIẾT ÂN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/12/2016 19/12/2016 Đã trả kết quả