Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110401 GTVT26405 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐĂNG LẬP, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/10/2016 02/11/2016 Đã trả kết quả
110402 GTVT33097 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI THỊ NHÀI, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/12/2016 03/01/2017 Đã trả kết quả
110403 GTVT33125 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐÌNH THỌ, -X. Hoa Nam, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/12/2016 03/01/2017 Đã trả kết quả
110404 GTVT33154 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ XUÂN, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/12/2016 03/01/2017 Đã trả kết quả
110405 GTVT33183 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DŨNG, -X. Thái Giang, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/12/2016 04/01/2017 Đã trả kết quả
110406 GTVT33211 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DUẨN, -X. Thụy Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/12/2016 04/01/2017 Đã trả kết quả
110407 GTVT33240 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRỌNG HUYẾN, -X. Bạch Đằng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/12/2016 04/01/2017 Đã trả kết quả
110408 GTVT3327 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ MINH KHOA, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/02/2016 17/02/2016 Đã trả kết quả
110409 GTVT33299 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO ANH TUẤN, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/12/2016 04/01/2017 Đã trả kết quả
110410 GTVT33327 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN CHINH, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2016 05/01/2017 Đã trả kết quả
110411 GTVT33356 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI DUY ĐÔNG, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2016 05/01/2017 Đã trả kết quả
110412 GTVT33385 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG THỊ MINH, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2016 05/01/2017 Đã trả kết quả
110413 GTVT33413 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ THUỶ, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2016 05/01/2017 Đã trả kết quả
110414 GTVT49450 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN THUẤN, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
110415 GTVT4948 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VƯƠNG QUYỀN, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả