Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110401 201978023141332102555 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Văn Trương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110402 201978023141362030702 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) MAI THỊ TÁM Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110403 201978023141395074947 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phan Thị Mùi Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110404 201978023141427023813 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) VUI, ĐÔNG, PHƯƠNG Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/05/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
110405 201978023141459074943 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Lan Anh Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/06/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả
110406 GTVT10087 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI PHƯƠNG NGA, -P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP. Hồ Chí Minh Sở Giao thông Vận tải 04/05/2016 04/07/2016 Đã trả kết quả
110407 GTVT10115 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN BIÊN, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2016 12/05/2016 Đã trả kết quả
110408 GTVT10143 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HẠNH, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2016 12/05/2016 Đã trả kết quả
110409 GTVT10172 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG HỒNG QUÂN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2016 12/05/2016 Đã trả kết quả
110410 GTVT10200 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HỮU THUYÊN, -X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2016 12/05/2016 Đã trả kết quả
110411 GTVT10229 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THU HỒNG, -P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 05/05/2016 05/07/2016 Đã trả kết quả
110412 GTVT10248a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ DUY PHÓNG, -X. An Vũ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
110413 GTVT10263a Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ VĂN CHINH, -X. Đông Các, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
110414 GTVT10279 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN HOẠT, -X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
110415 GTVT10294 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN LAI, -X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/05/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả