Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110386 201978023143548025342 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) phạm thị liễu Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 12/07/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
110387 201978023143579075109 ĐỔI MÃ THẺ BHYT ĐẶNG VĂN NGHINH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 15/07/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
110388 201978023143611091256 ĐỔI NƠI ĐKKCBBĐ ĐINH VĂN AN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 15/07/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
110389 201978023143641024816 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) đồng văn tuấn Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 15/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
110390 201978023143676042632 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) nguyễn huy lộc Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 15/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
110391 201978023143704085534 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) nguyễn thị thu hương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
110392 201978023143739105337 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đặng Thị Phe Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
110393 201978023143771080740 ĐỔI MÃ THẺ BHYT CANH + KHÁNH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
110394 20199289868023224 MTP Quỳnh Phụ đối với: TBB (07 hs) Phòng LĐ-TBXH Quỳnh Phụ Sở Lao động thương binh và Xã hội 18/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
110395 20199289901083506 BHYT Hưng Hà đối với: TNLS (05 hs + 01 hs) Phòng LĐ-TBXH Hưng Hà Sở Lao động thương binh và Xã hội 23/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
110396 20199289936023231 Tuất từ trần Đông Hưng đối với: TN CĐHH (02 hs) Phòng LĐ-TBXH Đông Hưng Sở Lao động thương binh và Xã hội 30/07/2019 12/08/2019 Đã trả kết quả
110397 20199289980083832 MTP Thái Thụy đối với: HĐKC (26 hs) Phòng LĐ-TBXH Thái Thụy Sở Lao động thương binh và Xã hội 19/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
110398 502924181200017 TRẦN VĂN BIÊN, thôn Hải An, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 28/12/2018 Đã trả kết quả
110399 GTVT024 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HUY, -X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2015 28/12/2015 Đã trả kết quả
110400 GTVT056 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH TÙNG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2015 28/12/2015 Đã trả kết quả