Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110386 GTVT36730 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VÂN PHONG, -X. Thụy An, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2017 10/05/2017 Đã trả kết quả
110387 GTVT3676 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VINH QUẢNG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/02/2016 24/02/2016 Đã trả kết quả
110388 GTVT36789 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN YÊN, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/03/2017 20/03/2017 Đã trả kết quả
110389 GTVT36817 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN ĐÁP, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2017 21/03/2017 Đã trả kết quả
110390 GTVT36846 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN MẬU, -X. Tây Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2017 21/03/2017 Đã trả kết quả
110391 GTVT36874 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG PHÓ ĐỢI, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2017 15/05/2017 Đã trả kết quả
110392 GTVT36902 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ QUANG HIỆU, -X. Thái Đô, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2017 22/03/2017 Đã trả kết quả
110393 GTVT36931 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM HÙNG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2017 15/05/2017 Đã trả kết quả
110394 GTVT36960 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ GIA HƯNG, -X. Hồng An, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2017 23/03/2017 Đã trả kết quả
110395 GTVT47155 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG KHÁNH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2017 26/12/2017 Đã trả kết quả
110396 GTVT47184 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN HUÂN, -X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
110397 GTVT47243 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN XÌNH, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 28/12/2017 Đã trả kết quả
110398 GTVT47272 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM CAO QUYỀN, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
110399 GTVT47300 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ TRỌNG TUẤN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2017 29/12/2017 Đã trả kết quả
110400 GTVT4733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN VUI, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả