Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110371 GTVT37589 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN HIẾU, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/03/2017 07/04/2017 Đã trả kết quả
110372 GTVT37617 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI THỊ THOA, -X. An Vũ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/03/2017 07/04/2017 Đã trả kết quả
110373 GTVT37646 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ HƯƠNG, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/03/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
110374 GTVT37675 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ VĂN LÝ, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/03/2017 31/05/2017 Đã trả kết quả
110375 GTVT37703 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN HẢI, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/04/2017 11/04/2017 Đã trả kết quả
110376 GTVT37732 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN HẢI, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/04/2017 05/06/2017 Đã trả kết quả
110377 GTVT37761 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN QUỐC HƯƠNG, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/04/2017 12/04/2017 Đã trả kết quả
110378 GTVT37790 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN TRÌNH, -X. Đông Phương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/04/2017 12/04/2017 Đã trả kết quả
110379 GTVT37819 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỒNG THẾ VINH, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/04/2017 05/06/2017 Đã trả kết quả
110380 GTVT46549 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC THÁI, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
110381 GTVT46578 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN SÁCH LÂM, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2017 08/12/2017 Đã trả kết quả
110382 GTVT46606 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THIỆU, -X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 01/12/2017 01/02/2018 Đã trả kết quả
110383 GTVT46635 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ XUÂN BÁCH, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 11/12/2017 Đã trả kết quả
110384 GTVT46664 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐOÀN VĂN PHÚ, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả
110385 GTVT46693 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ ANH TÔN, -X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/12/2017 12/12/2017 Đã trả kết quả