Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110371 GTVT34730 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ HOA, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/02/2017 10/02/2017 Đã trả kết quả
110372 GTVT3476 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HỒ SỸ HÙNG, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/02/2016 22/02/2016 Đã trả kết quả
110373 GTVT34789 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI QUANG TÚ, -X. Quốc Tuấn, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/02/2017 10/02/2017 Đã trả kết quả
110374 GTVT34817 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THÀNH PHƯƠNG, -X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/02/2017 03/04/2017 Đã trả kết quả
110375 GTVT34846 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG ĐỨC THỰ, -X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2017 13/02/2017 Đã trả kết quả
110376 GTVT34875 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY HỘI, -X. Thụy Thanh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2017 13/02/2017 Đã trả kết quả
110377 GTVT34903 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ THU THỦY, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2017 13/02/2017 Đã trả kết quả
110378 GTVT34932 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THẾ ĐẠT, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/02/2017 10/04/2017 Đã trả kết quả
110379 GTVT34961 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DŨNG, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/02/2017 14/02/2017 Đã trả kết quả
110380 GTVT34990 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HIỆN, -X. Liên Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/02/2017 14/02/2017 Đã trả kết quả
110381 GTVT45320 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRUNG BỘ, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/10/2017 02/11/2017 Đã trả kết quả
110382 GTVT4535 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG VĂN CHUYỂN, -X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2016 04/03/2016 Đã trả kết quả
110383 GTVT45379 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THÁI BÌNH, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/10/2017 03/11/2017 Đã trả kết quả
110384 GTVT45407 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THỊ KIM THUYẾN, -TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/10/2017 27/12/2017 Đã trả kết quả
110385 GTVT45436 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ BÍCH, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/10/2017 06/11/2017 Đã trả kết quả