Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110371 201978023150766020708 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Lương Văn Duyện Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 25/10/2019 30/10/2019 Đã trả kết quả
110372 201978023150802040653 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Mùi Phượng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 25/10/2019 29/10/2019 Đã trả kết quả
110373 201978023150831085925 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bùi Thị Liên Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 28/10/2019 29/10/2019 Đã trả kết quả
110374 201978023150866105555 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) lê thế hiển Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 28/10/2019 30/10/2019 Đã trả kết quả
110375 201978023150896034956 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) trịnh văn đương Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 28/10/2019 30/10/2019 Đã trả kết quả
110376 201978023150928081558 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Vũ Thanh Duy Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 29/10/2019 01/11/2019 Đã trả kết quả
110377 201978023150963015355 MẤT THẺ BHYT TRẦN THỊ HỒNG Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 29/10/2019 31/10/2019 Đã trả kết quả
110378 201978023150993031721 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) phạm đình ổn Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 29/10/2019 31/10/2019 Đã trả kết quả
110379 201978023151026082538 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM NGỌC LONG Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/10/2019 01/11/2019 Đã trả kết quả
110380 GTVT17433 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN TẤT THÀNH, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/07/2016 03/08/2016 Đã trả kết quả
110381 GTVT17462 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN THAO, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/07/2016 27/09/2016 Đã trả kết quả
110382 GTVT17491 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BẮC, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
110383 GTVT1752 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THỊ HÀ, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/01/2016 08/03/2016 Đã trả kết quả
110384 GTVT17548 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THẾ THƠ, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
110385 GTVT17577 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN TRUNG, -X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/07/2016 29/09/2016 Đã trả kết quả