Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110356 GTVT30065 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI CÔNG KHÁNH, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 06/12/2016 Đã trả kết quả
110357 GTVT30094 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ OANH, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 06/12/2016 Đã trả kết quả
110358 GTVT30122 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THƠ, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 06/12/2016 Đã trả kết quả
110359 GTVT30151 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN XÁ, -X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/11/2016 06/12/2016 Đã trả kết quả
110360 GTVT30180 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN DŨNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2016 07/12/2016 Đã trả kết quả
110361 GTVT30209 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ BÍCH, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2016 07/12/2016 Đã trả kết quả
110362 GTVT40400 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU THẮNG, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/06/2017 19/06/2017 Đã trả kết quả
110363 GTVT4043 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN HẢO, -X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
110364 GTVT40459 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO NGỌC QUANG, -X. Thụy Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 20/06/2017 Đã trả kết quả
110365 GTVT40488 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN TIẾN, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 20/06/2017 Đã trả kết quả
110366 GTVT40516 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HỒ LÝ HÙNG, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/06/2017 21/06/2017 Đã trả kết quả
110367 GTVT40545 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN HỮU THIỆN, -X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/06/2017 14/08/2017 Đã trả kết quả
110368 GTVT40574 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGHIÊM XUÂN THANH, -X. Đông Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/06/2017 22/06/2017 Đã trả kết quả
110369 GTVT40602 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN KHOA, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/06/2017 23/06/2017 Đã trả kết quả
110370 GTVT40631 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ VĂN QUANG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/06/2017 16/08/2017 Đã trả kết quả