Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110356 GTVT12551 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ HUỆ, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110357 GTVT12580 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ NHUNG, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110358 GTVT12609 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN TOẢN, -X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110359 GTVT12637 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN TƯỜNG, -X. Đông Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 01/08/2016 Đã trả kết quả
110360 GTVT12666 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, -X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110361 GTVT12695 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO HỮU HOÀNG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110362 GTVT127229 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN NAM, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/11/2016 16/11/2016 Đã trả kết quả
110363 GTVT12751 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU TRANG, -X. Thái Xuyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110364 GTVT21935 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN PHỤNG, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
110365 GTVT21964 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN THƯỢC, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
110366 GTVT21993 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐINH THỊ NGÂN, -X. Đông Hợp, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2016 21/11/2016 Đã trả kết quả
110367 GTVT22021 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2016 27/09/2016 Đã trả kết quả
110368 GTVT22050 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ DUYÊN, -X. Vũ Sơn, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2016 27/09/2016 Đã trả kết quả
110369 GTVT2208 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ THU HÀ, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/01/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
110370 GTVT22108 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG THỊ KIM QUÝ, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2016 27/09/2016 Đã trả kết quả