Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110341 201978023150499030150 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Dương Thị Bích Thủy Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/10/2019 24/10/2019 Đã trả kết quả
110342 201978023150530075922 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM THỊ THÌN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/10/2019 25/10/2019 Đã trả kết quả
110343 201978023150564094959 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Tuyết Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/10/2019 25/10/2019 Đã trả kết quả
110344 GTVT12447 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ NGỌC, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/05/2016 03/06/2016 Đã trả kết quả
110345 GTVT12476 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ MẠNH TRƯỜNG, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/05/2016 03/06/2016 Đã trả kết quả
110346 GTVT12504 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐINH VĂN KHẮC, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110347 GTVT12532 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI VĂN ĐÔNG, -X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110348 GTVT12561 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THÀNH KHOA, -X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110349 GTVT12590 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐÌNH TẤN, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 07/06/2016 Đã trả kết quả
110350 GTVT12619 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TIẾN DŨNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2016 01/08/2016 Đã trả kết quả
110351 GTVT12647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC NHÃ, -X. Đô Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110352 GTVT12676 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN ĐỒI, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110353 GTVT12704 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG THỊ HUYỀN, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110354 GTVT12732 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN PHƯỢNG, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả
110355 GTVT12761 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN XĂNG, -X. Thái Thọ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2016 08/06/2016 Đã trả kết quả