Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110341 GTVT33839 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN ĐIỀM, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/01/2017 11/01/2017 Đã trả kết quả
110342 GTVT33868 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH TUẤN, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/01/2017 11/01/2017 Đã trả kết quả
110343 GTVT33897 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH CÔNG, -X. Vũ Lễ, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/01/2017 12/01/2017 Đã trả kết quả
110344 GTVT33925 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ LƯƠNG NGHĨA, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/01/2017 12/01/2017 Đã trả kết quả
110345 GTVT33954 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MẠNH QUÂN, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/01/2017 12/01/2017 Đã trả kết quả
110346 GTVT33983 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DOANH, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/01/2017 13/01/2017 Đã trả kết quả
110347 GTVT34011 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ TUYẾN, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/01/2017 13/01/2017 Đã trả kết quả
110348 GTVT4496 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN TÙNG, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
110349 GTVT44989 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HOÀI NAM, -X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/10/2017 24/10/2017 Đã trả kết quả
110350 GTVT45017 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐOÀN VĂN NHIÊN, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/10/2017 18/12/2017 Đã trả kết quả
110351 GTVT45046 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN NGHĨA, -X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/10/2017 25/10/2017 Đã trả kết quả
110352 GTVT45075 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HUÂN, -X. Thái Thịnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/10/2017 26/10/2017 Đã trả kết quả
110353 GTVT45103 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TUẤN ANH, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/10/2017 19/12/2017 Đã trả kết quả
110354 GTVT45132 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN HOẠT, -X. Đông Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/10/2017 27/10/2017 Đã trả kết quả
110355 GTVT45161 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TIẾN DŨNG, -TT. Vũ Thư, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/10/2017 30/10/2017 Đã trả kết quả