Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110326 201978023144404081309 Cấp lại thẻ bhyt NGUYỄN ĐÌNH QUẠCH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 26/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
110327 201978023144436024708 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đặng Quang Hưng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 26/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
110328 2019925268020848 Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể Ngân Hàng Agribank Chi nhánh Thái Bình Sở Lao động thương binh và Xã hội 08/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
110329 2019925300025905 Đăng ký Nội quy lao động Tổng Công Ty May 10 - Công Ty CP XN May Đông Hưng Sở Lao động thương binh và Xã hội 10/07/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
110330 2019926539093742 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công Ty TNHH Long Hành Thiên Hạ Sở Lao động thương binh và Xã hội 17/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
110331 2019926572015249 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Quang Huy Sở Lao động thương binh và Xã hội 28/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
110332 2019926604112314 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Văn Phòng Đại Diện Ktownkorea.co.ltd tại Thái Bình Sở Lao động thương binh và Xã hội 13/05/2019 17/05/2019 Đã trả kết quả
110333 2019926635041417 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công Ty TNHH Gia Công Giày Vạn Nguyên Sở Lao động thương binh và Xã hội 26/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
110334 2019926667042059 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công Ty TNHH Giáo Dục Better Sở Lao động thương binh và Xã hội 13/08/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
110335 201992810003021806 MTP Thành Phố đối với: TNLS (03 hs) Phòng LĐ-TBXH Thành Phố Sở Lao động thương binh và Xã hội 20/08/2019 03/09/2019 Thụ lý xong
110336 201992810039084246 MTP Tiền Hải đối với: HĐKC (12 hs) Phòng LĐ-TBXH Tiền Hải Sở Lao động thương binh và Xã hội 22/08/2019 05/09/2019 Đã trả kết quả
110337 201992810074071714 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ LS Vũ ĐÌnh Cưu (Vũ Tây- Kiến Xương) Trần Thị Thọ Sở Lao động thương binh và Xã hội 10/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
110338 GTVT18768 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH ĐÌNH HÀN, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/08/2016 23/08/2016 Đã trả kết quả
110339 GTVT18797 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HOÀNG NAM, -X. Minh Tân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/08/2016 23/08/2016 Đã trả kết quả
110340 GTVT18825 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HIỀN, -X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/08/2016 23/08/2016 Đã trả kết quả