Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110326 GTVT28243 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LỀU NGỌC HẠNH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/11/2016 23/11/2016 Đã trả kết quả
110327 GTVT40029 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN LÂM, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/05/2017 06/06/2017 Đã trả kết quả
110328 GTVT40058 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM NGỌC TRƯỜNG, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/05/2017 31/07/2017 Đã trả kết quả
110329 GTVT40087 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH XUÂN SƠN, -X. Trung An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2017 07/06/2017 Đã trả kết quả
110330 GTVT40115 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN CHIẾN, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2017 08/06/2017 Đã trả kết quả
110331 GTVT40144 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất MAI NGỌC HẠNH, -TT. Thanh Nê, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/06/2017 01/08/2017 Đã trả kết quả
110332 GTVT40173 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC AN, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2017 09/06/2017 Đã trả kết quả
110333 GTVT40201 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ THỊ TỐ HOA, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2017 02/08/2017 Đã trả kết quả
110334 GTVT40230 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC LỢI, -X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/06/2017 12/06/2017 Đã trả kết quả
110335 GTVT4026 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI DUY TRINH, -X. Hồng Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
110336 GTVT40289 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN THANH HOÀNG, -X. Quang Minh, H. Chơn Thành, T. Bình Phước Sở Giao thông Vận tải 06/06/2017 07/08/2017 Đã trả kết quả
110337 GTVT40317 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN DUY HIỂN, -X. Trà Giang, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/06/2017 07/08/2017 Đã trả kết quả
110338 GTVT40346 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VĂN TRUNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/06/2017 08/08/2017 Đã trả kết quả
110339 GTVT40375 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN PHÚ MẠNH, -X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/06/2017 09/08/2017 Đã trả kết quả
110340 GTVT6090 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN QUẢN, 2011-X. Hùng Dũng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/03/2016 24/03/2016 Đã trả kết quả