Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110311 GTVT23652 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TÍNH, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/10/2016 10/10/2016 Đã trả kết quả
110312 GTVT23681 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LƯƠNG VĂN CƯỜNG, -X. Lô Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/10/2016 05/12/2016 Đã trả kết quả
110313 GTVT34348 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN THẾ, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/01/2017 16/03/2017 Đã trả kết quả
110314 GTVT34377 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG THỊ HUỆ, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/01/2017 17/03/2017 Đã trả kết quả
110315 GTVT34405 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THẾ ANH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/01/2017 18/03/2017 Đã trả kết quả
110316 GTVT34462 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH VĂN TUÂN, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/01/2017 03/02/2017 Đã trả kết quả
110317 GTVT34491 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 06/02/2017 Đã trả kết quả
110318 GTVT3452 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN BA, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/02/2016 22/02/2016 Đã trả kết quả
110319 GTVT34549 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THÔNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 23/03/2017 Đã trả kết quả
110320 GTVT34578 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THỊ SEN, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2017 24/03/2017 Đã trả kết quả
110321 GTVT34606 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
110322 GTVT34635 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN NGỌC, -X. Đông Các, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
110323 GTVT34664 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
110324 GTVT34693 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THÀNH LONG, -X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/02/2017 10/02/2017 Đã trả kết quả
110325 GTVT46810 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VIẾT TƯỚC, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/12/2017 07/02/2018 Đã trả kết quả