Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110311 201978023145954025134 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Tươi Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 20/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
110312 201978023145985080510 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM THỊ ĐŨI Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 21/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
110313 201978023146019095537 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Thị Hợi Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 21/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
110314 201978023146052031041 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bùi Thế Ngữ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 21/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
110315 201978023146082075032 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) TRẦN CÔNG KHOÁI Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
110316 201978023146112090122 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Văn Bường Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
110317 201978023146147024512 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Lương Văn Thanh - 2601003296 Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
110318 201978023146179073804 ĐỔI MÃ THẺ BHYT TRẦN VĂN THỰ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 23/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
110319 GTVT10602 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG DUY RIỆP, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/05/2016 17/05/2016 Đã trả kết quả
110320 GTVT10630 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HOÀNG TUYẾN, -X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/05/2016 17/05/2016 Đã trả kết quả
110321 GTVT1066 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG VĂN MINH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
110322 GTVT10689 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN LỊCH, -X. Chi Lăng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/05/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
110323 GTVT10717 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ HUY KHOA, -TT. Đông Hưng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/05/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
110324 GTVT10745 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ MẠNH TƯỜNG, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/05/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
110325 GTVT10774 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TĂNG VĂN KHIÊM, -X. Thái Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/05/2016 11/07/2016 Đã trả kết quả