Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110296 GTVT28936 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN TỚI, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/11/2016 28/11/2016 Đã trả kết quả
110297 GTVT28965 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN KHÁNH, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/11/2016 23/01/2017 Đã trả kết quả
110298 GTVT41588 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HÒA, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/07/2017 19/07/2017 Đã trả kết quả
110299 GTVT41616 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ NGỌC THU, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/07/2017 19/07/2017 Đã trả kết quả
110300 GTVT41645 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/07/2017 20/07/2017 Đã trả kết quả
110301 GTVT41674 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN BÁ DŨNG, -X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/07/2017 21/07/2017 Đã trả kết quả
110302 GTVT41702 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ TƯƠI, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/07/2017 21/07/2017 Đã trả kết quả
110303 GTVT41731 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ QUỐC PHƯƠNG, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/07/2017 24/07/2017 Đã trả kết quả
110304 GTVT41760 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM XUÂN SINH, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/07/2017 18/08/2017 Đã trả kết quả
110305 GTVT4179 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỖ VIỆT CƯỜNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 22/02/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
110306 GTVT41818 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THANH HÙNG, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/07/2017 18/09/2017 Đã trả kết quả
110307 GTVT41847 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ KIỀU, -X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/07/2017 26/07/2017 Đã trả kết quả
110308 GTVT41876 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN PHỒN, -X. Tây Sơn, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/07/2017 27/07/2017 Đã trả kết quả
110309 GTVT41904 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC PHƯƠNG, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/07/2017 27/07/2017 Đã trả kết quả
110310 GTVT41933 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THAO, -X. Tây An, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/07/2017 28/07/2017 Đã trả kết quả