Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110296 201978023139357023012 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đinh Thị Đón Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 22/04/2019 24/04/2019 Đã trả kết quả
110297 201978023149980111130 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) HÀ ANH TÚ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 15/10/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
110298 201978023150010031500 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Trần Thị Huê Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 15/10/2019 29/10/2019 Đã trả kết quả
110299 201978023150044072008 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Minh Hoàng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/10/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
110300 201978023150074090418 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Quang Khải Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/10/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
110301 201978023150107104638 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Vũ Ngọc Thạo Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/10/2019 21/10/2019 Đã trả kết quả
110302 201978023150137032022 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Lưu Văn Mạnh Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/10/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
110303 201978023150169083328 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Thị Hồng Huế Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
110304 201978023150203021228 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Thị Nụ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/10/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
110305 201978023150234081002 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng(có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố) MAY THỊ TUYỀN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 18/10/2019 25/10/2019 Đã trả kết quả
110306 201978023150266095040 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) TRẦN THỊ HOÀI Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 18/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
110307 GTVT13446 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ THỊ DUNG, -X. Đông á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2016 20/06/2016 Đã trả kết quả
110308 GTVT13475 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NGỌT, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2016 20/06/2016 Đã trả kết quả
110309 GTVT13503 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TÔ HỒNG MINH, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2016 15/08/2016 Đã trả kết quả
110310 GTVT13531 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HÙNG, -X. Thụy Hồng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2016 20/06/2016 Đã trả kết quả