Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110281 GTVT3452 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN BA, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/02/2016 22/02/2016 Đã trả kết quả
110282 GTVT34549 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THÔNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 23/03/2017 Đã trả kết quả
110283 GTVT34578 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THỊ SEN, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2017 24/03/2017 Đã trả kết quả
110284 GTVT34606 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
110285 GTVT34635 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN NGỌC, -X. Đông Các, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
110286 GTVT34664 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
110287 GTVT34693 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THÀNH LONG, -X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/02/2017 10/02/2017 Đã trả kết quả
110288 GTVT47155 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG KHÁNH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2017 26/12/2017 Đã trả kết quả
110289 GTVT47184 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN HUÂN, -X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
110290 GTVT47243 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN XÌNH, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 28/12/2017 Đã trả kết quả
110291 GTVT47272 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM CAO QUYỀN, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
110292 GTVT47300 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ TRỌNG TUẤN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2017 29/12/2017 Đã trả kết quả
110293 GTVT4733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN VUI, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
110294 GTVT47359 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN LIÊM, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
110295 GTVT47388 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN ÁI, -X. Thái Nguyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/12/2017 03/01/2018 Đã trả kết quả