Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110281 GTVT10837 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ QUANG HIỆU, -X. Đông á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/05/2016 19/05/2016 Đã trả kết quả
110282 GTVT10866 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ ĐỨC MINH, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/05/2016 19/05/2016 Đã trả kết quả
110283 GTVT10895 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT THÀNH, -X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/05/2016 19/05/2016 Đã trả kết quả
110284 GTVT20749 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN VĂN TOẢN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/09/2016 14/09/2016 Đã trả kết quả
110285 GTVT20778 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN SÁNG, -TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/09/2016 07/11/2016 Đã trả kết quả
110286 GTVT20806 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN CẤT, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
110287 GTVT20835 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HIẾN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
110288 GTVT20864 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN MẠNH, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
110289 GTVT20893 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI NHƯ THUẤN, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 15/09/2016 Đã trả kết quả
110290 GTVT20921 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN HƯỞNG, -X. Hồng Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2016 08/11/2016 Đã trả kết quả
110291 GTVT20950 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI HUY BÌNH, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/09/2016 16/09/2016 Đã trả kết quả
110292 GTVT2098 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐÀO THỊ HỒNG NHÂM, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/01/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
110293 GTVT21008 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ MƠ, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/09/2016 16/09/2016 Đã trả kết quả
110294 GTVT21037 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/09/2016 16/09/2016 Đã trả kết quả
110295 GTVT30687 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH NAM, -X. Thanh Giang, H. Thanh Miện, T. Hải Dương Sở Giao thông Vận tải 02/12/2016 09/12/2016 Đã trả kết quả