Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110266 201978023150086092632 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Hà Thị Hoa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/10/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
110267 201978023150120022028 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Đình Đạt Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 16/10/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
110268 201978023150153073434 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) BÙI QUANG LUẬN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
110269 201978023150184093339 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) HOÀNG TRỌNG LÔ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
110270 201978023150218035258 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Tô Thị Huyền Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 17/10/2019 24/10/2019 Đã trả kết quả
110271 201978023150247084228 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bùi Hữu Phái Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 18/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
110272 GTVT12776 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ TUẤN ANH, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2016 09/06/2016 Đã trả kết quả
110273 GTVT12804 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2016 09/06/2016 Đã trả kết quả
110274 GTVT12832 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ NGA, -X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2016 09/06/2016 Đã trả kết quả
110275 GTVT12861 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI XUÂN TỚI, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2016 09/06/2016 Đã trả kết quả
110276 GTVT12890 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN QUANG PHÚ, -X. Minh Hưng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2016 02/08/2016 Đã trả kết quả
110277 GTVT12919 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ CÚC, -X. Thái Thịnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/06/2016 10/06/2016 Đã trả kết quả
110278 GTVT12947 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ LAN, -X. Minh Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/06/2016 10/06/2016 Đã trả kết quả
110279 GTVT12976 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN THƯỢNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/06/2016 10/06/2016 Đã trả kết quả
110280 GTVT13004 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN HÙNG, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/06/2016 13/06/2016 Đã trả kết quả