Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110266 GTVT28094 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐĂNG TỚI, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/11/2016 15/11/2016 Đã trả kết quả
110267 GTVT28122 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ LY, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/11/2016 09/01/2017 Đã trả kết quả
110268 GTVT28242 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ MẠNH HÀ, -X. Đông Phong, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/11/2016 23/11/2016 Đã trả kết quả
110269 GTVT39676 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THẾ LẠNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/05/2017 24/07/2020 Đang thụ lý
110270 GTVT39704 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ HIỀN, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/05/2017 30/05/2017 Đã trả kết quả
110271 GTVT39733 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ QUỐC CÔNG, -X. An Hòa, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 23/05/2017 24/05/2021 Đang thụ lý
110272 GTVT39762 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HÀ, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/05/2017 31/05/2017 Đã trả kết quả
110273 GTVT39791 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ TUYẾT, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/05/2017 31/05/2017 Đã trả kết quả
110274 GTVT3982 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ MINH HẰNG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
110275 GTVT39849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI DANH NGHINH, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 01/06/2017 Đã trả kết quả
110276 GTVT39878 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN HỮU NAM, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 25/07/2017 Đã trả kết quả
110277 GTVT39906 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ DUY KIỀU, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/05/2017 02/06/2017 Đã trả kết quả
110278 GTVT39935 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN BIÊN, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/05/2017 05/06/2017 Đã trả kết quả
110279 GTVT39963 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN HIỆP, -X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/05/2017 05/06/2017 Đã trả kết quả
110280 GTVT39992 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN MẠNH HÙNG, -X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/05/2017 31/07/2017 Đã trả kết quả