Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110251 201978023141292034500 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) ĐỖ THỊ HUẾ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 29/05/2019 31/05/2019 Đã trả kết quả
110252 201978023141326095655 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bùi Thị Lan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110253 201978023141357025505 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Nghiêm Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110254 201978023141390040617 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Tưởng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
110255 201978023141422022506 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Văn Hạnh Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/05/2019 04/06/2019 Đã trả kết quả
110256 201978023141454073035 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Đặng Thị Tuyền Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/06/2019 10/06/2019 Đã trả kết quả
110257 201992810101092523 Di chuyển hồ sơ người có công TB Phạm Khắc Trạch (Xã Quỳnh Sơn - QP) đi Quảnh Ninh Phạm Khắc Trạch Sở Lao động thương binh và Xã hội 16/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
110258 201992810139100347 Hưởng mai táng phí đối tượng HHC (07hs) huyện TT Ngô Thị Thủy Sở Lao động thương binh và Xã hội 19/09/2019 02/10/2019 Thụ lý xong
110259 201992810173031158 Sửa đổi thông tin trong HS QDD62 (03HS) huyện TH Phòng LĐ-TBXH Tiền Hải Sở Lao động thương binh và Xã hội 20/09/2019 07/10/2019 Thụ lý xong
110260 201992810207033345 Di chuyển hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Chuyển - Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ (đi Bà Rịa - Vũng Tàu) Nguyễn Văn Đang Sở Lao động thương binh và Xã hội 26/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
110261 20199289128085944 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ LS Hà Văn Ân (Hòa Tiến - HH) Phòng LĐ-TBXH Hưng Hà Sở Lao động thương binh và Xã hội 09/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
110262 20199289165072953 Thủ tục mua BHYT cho: TNLS (02 hs) + TNNCC (01 hs) + Con CĐHH (01 hs) Phòng LĐ-TBXH Hưng Hà Sở Lao động thương binh và Xã hội 23/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
110263 20199289199072838 Tuất từ trần huyện Quỳnh Phụ (05 hs) Phòng LĐ-TBXH Quỳnh Phụ Sở Lao động thương binh và Xã hội 18/02/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
110264 20199289239080302 Di chuyển hồ sơ CĐHH Bùi Huy Chiến (TT Tiền Hải - TH) đi Thanh Hóa Bùi Huy Chiến Sở Lao động thương binh và Xã hội 01/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
110265 20199289276084837 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ LS Hà văn Luyến (Thái Thịnh - TT) Đỗ Thị Oanh Sở Lao động thương binh và Xã hội 13/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả