Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110251 GTVT30396 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH XUÂN ĐOÁ, -X. Nam Hà, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2016 08/12/2016 Đã trả kết quả
110252 GTVT30424 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI VĂN TUYÊN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2016 08/12/2016 Đã trả kết quả
110253 GTVT30453 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ GẤM, -TT. Vũ Thư, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2016 08/12/2016 Đã trả kết quả
110254 GTVT30482 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐẠT KÉO, -X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2016 08/12/2016 Đã trả kết quả
110255 GTVT30510 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ NGUYỆT, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2016 08/12/2016 Đã trả kết quả
110256 GTVT3054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ BÁO, -X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/01/2016 04/02/2016 Đã trả kết quả
110257 GTVT30569 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THẾ VIỆT, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2016 08/12/2016 Đã trả kết quả
110258 GTVT40687 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ LANH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/06/2017 26/06/2017 Đã trả kết quả
110259 GTVT40715 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ NGÁT, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
110260 GTVT40744 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN TUYNH, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 27/06/2017 Đã trả kết quả
110261 GTVT40773 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH TƯ, -X. An Quí, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 27/06/2017 Đã trả kết quả
110262 GTVT40801 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN GIÁP, -X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 28/06/2017 Đã trả kết quả
110263 GTVT40830 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN TUYỀN, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 28/06/2017 Đã trả kết quả
110264 GTVT4086 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN VĨNH, -X. Đông Cơ, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2016 29/02/2016 Đã trả kết quả
110265 GTVT40889 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG ĐỨC DƯƠNG, -X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/06/2017 30/06/2017 Đã trả kết quả