Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110236 201978023140229100943 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM VĂN TIÊU Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 10/05/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
110237 201978023140262043001 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Trần Thị Toan -HGĐ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 10/05/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
110238 201978023140295093301 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Nguyễn Quang Thuấn Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 13/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
110239 201978023140325030617 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM THỊ THON Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 13/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
110240 201978023140359041529 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) LÊ VĂN ĐẠT Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 13/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
110241 201978023140389085704 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Nguyễn Thị Hiên Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 14/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
110242 201978023140421032933 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) NGUYỄN HỮU MÂN Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 14/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
110243 201978023150998034426 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đinh Văn Toàn Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 29/10/2019 31/10/2019 Đã trả kết quả
110244 201978023151030083350 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) NHÀI, NGỌC Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/10/2019 01/11/2019 Đã trả kết quả
110245 201978023151063101444 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Bùi Văn Cẩm Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/10/2019 01/11/2019 Đã trả kết quả
110246 201978023151095032539 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) trần thị nhung Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 30/10/2019 04/11/2019 Đã trả kết quả
110247 201978023151125084426 MẤT THẺ BHYT PHẠM THỊ XÔI Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/10/2019 04/11/2019 Đã trả kết quả
110248 201978023151160014112 MẤT THẺ BHYT LINH + ANH Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/10/2019 04/11/2019 Đã trả kết quả
110249 201978023151191040116 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM QUỐC TRƯỞNG Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 31/10/2019 05/11/2019 Đã trả kết quả
110250 201978023151224021230 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đỗ Thị Mơ Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 01/11/2019 04/11/2019 Đã trả kết quả