Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110236 GTVT31757 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HƯNG, -X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2016 20/12/2016 Đã trả kết quả
110237 GTVT31786 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN MINH PHỤNG, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2016 20/12/2016 Đã trả kết quả
110238 GTVT31814 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI THỊ THUÝ, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2016 20/12/2016 Đã trả kết quả
110239 GTVT41942 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ NGA HUỆ, -X. Đông Các, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/07/2017 28/07/2017 Đã trả kết quả
110240 GTVT41971 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG PHÓ ĐOÀN, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/07/2017 31/07/2017 Đã trả kết quả
110241 GTVT4200 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÙNG VĂN DIỆN, -TT. Vũ Thư, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2016 01/03/2016 Đã trả kết quả
110242 GTVT42029 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ XUÂN TRƯỜNG, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/07/2017 25/09/2017 Đã trả kết quả
110243 GTVT42058 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC TÂM, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/07/2017 01/08/2017 Đã trả kết quả
110244 GTVT42087 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN LỊCH, -X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/07/2017 02/08/2017 Đã trả kết quả
110245 GTVT42115 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI ANH CHỨC, -X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/07/2017 26/09/2017 Đã trả kết quả
110246 GTVT42144 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU ĐÌNH, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/07/2017 03/08/2017 Đã trả kết quả
110247 GTVT42173 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THUẬT, -X. Bắc Sơn, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/07/2017 04/08/2017 Đã trả kết quả
110248 GTVT42201 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM ĐỨC DUY, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/07/2017 28/09/2017 Đã trả kết quả
110249 GTVT42230 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ DUNG, -X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/07/2017 07/08/2017 Đã trả kết quả
110250 GTVT4226 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN GIANG, -X. Thượng Hiền, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2016 01/03/2016 Đã trả kết quả