Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110221 GTVT15956 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ DUNG, -X. Đông Phương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/07/2016 19/07/2016 Đã trả kết quả
110222 GTVT15985 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN LỘC, -X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/07/2016 19/07/2016 Đã trả kết quả
110223 GTVT16013 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CAO TIỆM, -X. Thụy Trường, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/07/2016 19/07/2016 Đã trả kết quả
110224 GTVT16041 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ THU NGA, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/07/2016 12/09/2016 Đã trả kết quả
110225 GTVT16070 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CAO VĂN QUỲNH, -X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/07/2016 20/07/2016 Đã trả kết quả
110226 GTVT161 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI ĐÌNH KHOA, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2015 22/02/2016 Đã trả kết quả
110227 GTVT16127 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN PHƯƠNG, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/07/2016 20/07/2016 Đã trả kết quả
110228 GTVT16156 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN TỐN, -X. Tân Tiến, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/07/2016 20/07/2016 Đã trả kết quả
110229 GTVT16185 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM MẠNH TƯỞNG, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/07/2016 13/09/2016 Đã trả kết quả
110230 GTVT24841 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TOÀN, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/10/2016 19/10/2016 Đã trả kết quả
110231 GTVT24870 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HÀ, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/10/2016 12/12/2016 Đã trả kết quả
110232 GTVT249 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI TRUNG KIÊN, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2015 29/12/2015 Đã trả kết quả
110233 GTVT24928 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐINH THỊ HẰNG, -X. Vũ Thắng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/10/2016 20/10/2016 Đã trả kết quả
110234 GTVT24957 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ LỤA, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/10/2016 20/10/2016 Đã trả kết quả
110235 GTVT24986 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN THẮNG, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/10/2016 20/10/2016 Đã trả kết quả