Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
110221 GTVT32334 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN CHƯ, -X. Chi Lăng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2016 26/12/2016 Đã trả kết quả
110222 GTVT32363 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN HƯU, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2016 26/12/2016 Đã trả kết quả
110223 GTVT32392 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN TẠ, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2016 26/12/2016 Đã trả kết quả
110224 GTVT32420 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM BÁ TÚ, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/12/2016 20/02/2017 Đã trả kết quả
110225 GTVT42988 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN TĂNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
110226 GTVT43019 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ TRINH, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 23/10/2017 Đã trả kết quả
110227 GTVT43051 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO QUANG TẦM, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/08/2017 29/08/2017 Đã trả kết quả
110228 GTVT43082 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC CHÂU, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/08/2017 30/08/2017 Đã trả kết quả
110229 GTVT43113 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐĂNG KHOA, -X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/08/2017 31/08/2017 Đã trả kết quả
110230 GTVT43145 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ XUÂN CHIẾN, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/08/2017 24/10/2017 Đã trả kết quả
110231 GTVT43177 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN TINH, -X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/08/2017 01/09/2017 Đã trả kết quả
110232 GTVT43208 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THIỆM, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/08/2017 05/09/2017 Đã trả kết quả
110233 GTVT43240 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐÀM VĂN CHÂU, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/08/2017 30/10/2017 Đã trả kết quả
110234 GTVT43272 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VIỆT DŨNG, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/08/2017 06/09/2017 Đã trả kết quả
110235 GTVT43303 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THANH HUẤN, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/08/2017 07/09/2017 Đã trả kết quả