Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
91 00.22.H54.2018.10.23.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐÀO HỮU GIANG NGUYỄN THỊ OANH NCN NGUYỄN THÀNH NAM 556/141/18 CP106438", An Phúc, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0919991064 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
92 00.22.H54.2018.10.24.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. HOÀNG TUẤN ANH LÊ THỊ HOÀI NTK ONT259/288/14 AB641248, Bình Trật Bắc, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
93 00.22.H54.2018.10.25.002 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ HÒA 1292B/360 - H481342, Nam Huân Trung , Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
94 00.22.H54.2018.10.26.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRẦN VĂN ẢNH VŨ THỊ PHƯƠNG NTC TRẦN NGUYỄN KHIÊM ONT 863/305,6/16 CC043196", An Đoài , Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0903494339 UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
95 2019142126627092030 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO VĂN TÀI Sở Tư pháp 09/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
96 2019142126660085525 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ NGÂN Sở Tư pháp 10/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
97 2019142126692032919 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
98 2019142126723074518 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG THỊ SEN Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
99 2019142126755030108 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN CƯỜNG Sở Tư pháp 12/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
100 2019142126787095456 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN CHIẾN Sở Tư pháp 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
101 2019142126820074213 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài NIDHIN RAJ THACHARAKKAL Sở Tư pháp 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
102 2019142126852041303 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THÊU Sở Tư pháp 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
103 2019142126884013750 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯƠNG THỊ LÝ Sở Tư pháp 17/07/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
104 2019142126915025624 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ MANH CƯỜNG Sở Tư pháp 18/07/2019 07/08/2019 Đã trả kết quả
105 2019142126947104920 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HUẾ Sở Tư pháp 19/07/2019 08/08/2019 Đã trả kết quả