Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
91 00.22.H54.2018.10.23.025 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM XUÂ TỨ ĐẶNG THỊ CHI (X+TC) 253/315,3/12 BG762644, An Điềm, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0968736573 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
92 00.22.H54.2018.10.24.021 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu VŨ DOANH BÁCH TRẦN THỊ LÊ ( NTK)573/239,9/9, Cao Bạt Nang, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0979048719 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
93 00.22.H54.2018.10.25.009 Đăng ký giao dịch bảo đảm TRẦN ĐỨC HOÀNG XÓA H 564651, An Đông, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01673568404 UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
94 00.22.H54.2018.10.26.019 Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI VĂN TRỊ PHẠM THỊ THU HIỀN 592/120,1/16 CH471247, Quang Trung, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
95 00.23.H54.2018.10.08.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền NGUYỄN VĂN SÁNG, 5, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
96 2019142128688094710 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DUY Sở Tư pháp 16/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
97 2019142128720034443 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG ANH TUẤN Sở Tư pháp 16/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
98 2019142128752102948 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN TRUNG KIÊN Sở Tư pháp 17/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
99 2019142128784034807 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ TRỌNG TÙNG Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
100 2019142128816024614 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TẠ VĂN TIẾN Sở Tư pháp 18/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả
101 2019142128848100500 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền LÝ DIỆU HOA Sở Tư pháp 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
102 2019142128881015003 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ HẠNH Sở Tư pháp 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
103 2019142128913080651 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THÀNH DƯƠNG Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
104 2019142128944105850 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN CAO Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Thụ lý xong
105 2019142128975035712 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN DŨNG Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả