Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
91 00.23.H54.2018.10.24.002. Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương CÔNG TY TNHH ĐẠT GIA, Xóm 1, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 Đang thụ lý
92 00.23.H54.2018.10.24.018. Đăng ký biến động Nguyễn Duy Rung, Vũ Thị Nhung, Thôn Địa Linh, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
93 00.23.H54.2018.10.24.034. Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN THỊ THẢO, a, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
94 00.23.H54.2018.10.24.050. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN ĐƯỞNG(thôn Cam Mỹ xã An Ấp), Thôn Cam Mỹ xã An Ấp, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0974711755 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
95 00.23.H54.2018.10.24.066. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI TRỌNG HƯỞNG(Thôn An Lạc, xã An Vinh), Thôn An Lạc 1 , Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0936955449 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
96 00.23.H54.2018.10.25.007. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Thị Dung, THôn An Ký Đông, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
97 2019142129029014111 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG TẠ BẮC Sở Tư pháp 23/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
98 2019142129060094156 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THẢO Sở Tư pháp 24/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
99 2019142129093032052 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN LƯƠNG Sở Tư pháp 24/09/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả
100 2019142129122020917 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU ĐÌNH TUYỀN Sở Tư pháp 25/09/2019 15/10/2019 Đã trả kết quả
101 2019142129153022010 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THANH HƯNG Sở Tư pháp 26/09/2019 16/10/2019 Thụ lý xong
102 2019142129184085256 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Sở Tư pháp 27/09/2019 10/10/2019 Thụ lý xong
103 2019142129216031254 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ THI Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
104 2019142129248110119 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN TOẠI Sở Tư pháp 30/09/2019 18/10/2019 Đang thụ lý
105 2019142129280040848 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam DƯƠNG THỊ HUẾ Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả