Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
76 2019142124406083558 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN MINH Sở Tư pháp 02/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
77 2019142124439112227 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐOÀN THỊ THƯƠNG Sở Tư pháp 02/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
78 2019142124470031851 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN DUY TIẾN Sở Tư pháp 02/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
79 2019142124502041558 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HIẾU Sở Tư pháp 25/04/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả
80 2019142124534024820 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN SƠN Sở Tư pháp 03/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
81 2019142124566082457 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ THÚY Sở Tư pháp 06/05/2019 24/05/2019 Đã trả kết quả
82 2019142124598032309 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU HÀ Sở Tư pháp 06/05/2019 17/05/2019 Thụ lý xong
83 2019142124630015724 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài LI YONG ZHONG Sở Tư pháp 07/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
84 2019142124663035430 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG YẾN PHƯƠNG Sở Tư pháp 07/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
85 2019142124695034249 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ VĂN QUYẾT Sở Tư pháp 08/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
86 2019142124726033922 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài JIANG TAO Sở Tư pháp 09/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
87 2019142124758035830 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài JING ZHI Sở Tư pháp 09/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
88 20192221910624095524 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Lưu Văn Tuấn (Bé) UBND Huyện Hưng Hà 17/04/2019 14/05/2019 Thụ lý xong
89 20192221910655071242 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Quốc Sự UBND Huyện Hưng Hà 19/04/2019 07/05/2019 Đã trả kết quả
90 20192221910686040421 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Hữu Trường (Ngọc) UBND Huyện Hưng Hà 22/04/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả