Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
76 00.23.H54.2018.10.30.035 LƯU HỒNG LĨNH NGUYỄN THỊ LOAN, a, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
77 00.23.H54.2018.10.30.067 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐINH VĂN THẤT), Lễ văn , Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
78 00.23.H54.2018.10.30.100 Nguyễn Duy Tuấn, Phạm Thị Lựu, Thôn Ngọc Quế 3, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/10/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
79 00.23.H54.2018.11.01.032 NGUYEN THI C, đa thôn, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 15/11/2018 Đã trả kết quả
80 00.23.H54.2018.11.01.065 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN DŨNG, LÊ THỊ HƯƠNG, Thôn hào Long, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
81 00.23.H54.2018.11.02.019 NGUYỄN VĂN AN, Thôn Đảo Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
82 00.23.H54.2018.11.02.051 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân LÊ VĂN THUỶ, PHÙNG THỊ THIẾU, Thôn An ký Trung, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
83 00.23.H54.2018.11.05.013 NGUYỄN VĂN HOA, Thôn Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/11/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
84 00.23.H54.2018.11.06.026 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN THỊ HOÀI (NGUYỄN CÔNG NGHĨA), Hùng lộc, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
85 00.23.H54.2018.11.06.058 NGUYỄN VĂN HƯNG, Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
86 00.23.H54.2018.11.08.009 NGUYỄN VĂN TY, VŨ THỊ LUYÊN, Ngọc Minh, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/11/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
87 201922169159085112 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hữu Huân UBND Huyện Hưng Hà 24/05/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
88 201922169192095654 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Nguyễn Thị Mỵ UBND Huyện Hưng Hà 26/08/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
89 2019221701016081022 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ TRUNG HIẾU UBND Huyện Hưng Hà 11/04/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
90 2019221701048033303 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN ÍCH HÙNG UBND Huyện Hưng Hà 21/05/2019 23/05/2019 Đã trả kết quả