Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
76 00.23.H54.2018.11.19.009 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN VIẾT TỤ, VŨ THỊ BÉ, Sơn Đồng, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 24/12/2018 Đã trả kết quả
77 00.23.H54.2018.11.19.041 PHẠM THỊ PHƯỢNG, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
78 00.23.H54.2018.11.20.013 TRẦN THẾ TIỀM, NGUYỄN THỊ VÀN, An Sào, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 20/11/2018 26/12/2018 Đã trả kết quả
79 00.23.H54.2018.11.21.008 LÊ SỸ THIỆU, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
80 00.23.H54.2018.11.21.040 NGUYỄN THỊ RỰ, thôn Hưng Đạo 1, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 21/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
81 00.23.H54.2018.11.22.013 HOÀNG THỊ RỰA, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
82 00.23.H54.2018.11.22.045 NGUYỄN VĂN QUÝ, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
83 00.23.H54.2018.11.23.023 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN, NGUYỄN THỊ DUNG, Bắc Sơn, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 17/12/2018 Đã trả kết quả
84 00.23.H54.2018.11.23.055 NGUYỄN THỊ MẰN, Thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/11/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
85 00.23.H54.2018.11.26.021 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) TRẦN THỊ ÁNH, Tổ 10, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 26/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
86 201917911389105155 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng may - Công ty Cổ phần may Việt Trí Thái Bình tại Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ Công ty Cổ phần may Việt Trí Thái Bình Sở Xây dựng 28/03/2019 02/05/2019 Đang thụ lý
87 201917911421102442 Thẩm định điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng - Trường Trung học cơ sở Thụy Việt-Sở Giáo dục đào tạo Sở Giáo dục đào tạo Sở Xây dựng 11/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
88 201917911459075910 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng CÔng ty Cổ phần thịnh vượng TVT Sở Xây dựng 11/04/2019 21/05/2019 Thụ lý xong
89 201917911491032039 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH MTV SXTM Dịch vụ Xuân Anh Công ty TNHH MTV SXTM Dịch vụ Xuân Anh Sở Xây dựng 09/05/2019 22/05/2019 Thụ lý xong
90 201917911527025402 Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Khu nhà ở thương mại , nhà ở xã hội và khu dịch vụ thương mại tại xã Phú Xuân, TP UBND thành phố Thái Bình Sở Xây dựng 07/06/2019 09/07/2019 Thụ lý xong