Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
61 00.20.H54.2018.11.09.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ VĂN PHỤ, Thôn Bắc Lịch Động, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0987626858 UBND Huyện Đông Hưng 09/11/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
62 00.20.H54.2018.11.14.030 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ ĐỨC CƯỜNG, Thôn Thái Hòa 2, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0566699982 UBND Huyện Đông Hưng 14/11/2018 28/11/2018 Đã trả kết quả
63 00.20.H54.2018.11.20.034 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN XUÂN TUYÊN, Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982637041 UBND Huyện Đông Hưng 20/11/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
64 00.20.H54.2018.11.26.016 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân NGUYỄN ĐÌNH QUÂN, Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0982637041 UBND Huyện Đông Hưng 26/11/2018 10/12/2018 Đã trả kết quả
65 00.20.H54.2018.11.30.001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN DUY MẠNH, Thôn Vạn Lập, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0912005966 UBND Huyện Đông Hưng 30/11/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
66 00.20.H54.2018.12.06.023 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHAM TRONG HUY, Thon Kim Ngoc, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 06/12/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
67 00.24.H54.2018.10.26.028 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI NGỌC ÁNH, Thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 26/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
68 00.26.H54.2018.10.23.007 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước BẠCH VĂN HÀ, Hồng Phong, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Vũ Thư 23/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
69 201817911330084351 Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng-Công ty TNHH quốc tế MIDO-VINA Công ty TNHH quốc tế MIDO-VINA Sở Xây dựng 08/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
70 20191072477093820 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên hàng năm (Hoàn thành nhiệm vụ hàng năm) Đào Văn Bàng sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Sở Nội vụ 02/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
71 20191072509092401 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Nguyễn Thị Sim, Sở Tài NGuyên và Môi Trường Sở Nội vụ 10/01/2019 18/01/2019 Đã trả kết quả
72 20191072541090344 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Trần Văn Thiện,Trường Đại Học Thái BÌnh Sở Nội vụ 16/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
73 20191072574013232 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thưởng thường xuyên Mai Thị Hương Thu,UBND Huyện Đông HƯng Sở Nội vụ 18/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
74 20191072605102827 Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc Nguyễn Thị Thu Hiền, Tình Đoàn Thành Niên Sở Nội vụ 21/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
75 201918992664092805 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam PHÍ THỊ PHƯƠNG Sở Y tế 18/01/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả