Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
61 00.24.H54.2018.10.17.064 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LÊ HỒNG TRIỀU, Thôn Thường Kiệt, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
62 00.24.H54.2018.10.19.001 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân TÔ QUỐC PHONG, Thôn Thanh Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
63 00.24.H54.2018.10.19.039 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN THỊ NGỌ - TÔ ĐÌNH QUYÊN, Thôn Thượng UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
64 00.24.H54.2018.10.22.013 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật PHẠM VĂN QUANG - NGUYỄN THỊ THƯ, N. Lang Trung, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
65 00.24.H54.2018.10.22.045 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TRƯƠNG VĂN MÂN, Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
66 00.24.H54.2018.10.22.077 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng VŨ ĐÌNH TRIÊM, Vũ Xá, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
67 00.24.H54.2018.10.22.109 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội TÔ ĐÌNH KHIẾU, Trung Tiến, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
68 201918233141074028 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ THÚY ANH Sở Y tế 26/04/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
69 201918233175110207 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Quách Thị Uyên Sở Y tế 17/05/2019 13/06/2019 Thụ lý xong
70 201918233205024656 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Sở Y tế 29/05/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
71 201918233237021457 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TÔ THỊ THÊU Sở Y tế 06/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
72 201918233269084241 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế ĐỖ HỒNG SƠN Sở Y tế 17/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
73 201918233302024544 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Trần Văn Duy Sở Y tế 25/06/2019 22/07/2019 Đã trả kết quả
74 201918233334041103 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN THỊ DIỄM Sở Y tế 05/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
75 201918233365080404 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Trần Thị Vân Anh Sở Y tế 17/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả