Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
46 2019142125672071602 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN PHÚC Sở Tư pháp 06/06/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
47 2019142125703095333 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ THANH Sở Tư pháp 07/06/2019 27/06/2019 Thụ lý xong
48 2019142125736093240 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ ĐÌNH KHÔI Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
49 2019142125767030022 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ OANH Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
50 2019142125800021919 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN DUY HIẾU Sở Tư pháp 11/06/2019 01/07/2019 Đã trả kết quả
51 2019142125831022004 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ MINH TUẤN Sở Tư pháp 12/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
52 2019142125864101816 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ GIANG Sở Tư pháp 13/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
53 2019142125896094625 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐOÀN THỊ MAI Sở Tư pháp 14/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
54 2019142125928044351 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀM THỊ CÀI Sở Tư pháp 14/06/2019 27/06/2019 Thụ lý xong
55 2019142125959110827 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THÙY Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
56 2019142125991024948 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐÌNH VIỆT Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
57 2019142126024110123 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Sở Tư pháp 18/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
58 2019142126055032920 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN NINH Sở Tư pháp 18/06/2019 01/07/2019 Thụ lý xong
59 2019142126088020351 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HẬU Sở Tư pháp 19/06/2019 09/07/2019 Thụ lý xong
60 2019142126119022134 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRỊNH CÔNG MINH Sở Tư pháp 20/06/2019 03/07/2019 Thụ lý xong