Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
46 00.24.H54.2018.10.19.018 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật TRẦN NGỌC PHIÊU - HOÀNG THỊ ĐÀO, Thôn Phong Lạc UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
47 00.24.H54.2018.10.19.054 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN SINH, Thôn Trung Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
48 00.24.H54.2018.10.22.028 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật NGUYỄN VĂN HOÀNG, Ái Quốc, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
49 00.24.H54.2018.10.22.060 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng PHẠM THỊ KHÁNH, Lương Phú, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
50 00.24.H54.2018.10.22.092 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần NGÔ QUANG LỊCH, Khu 2, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
51 00.24.H54.2018.10.22.124 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội BÙI THỊ BẮC, An Hạ, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 25/10/2018 Đã trả kết quả
52 00.24.H54.2018.10.23.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍN, Thôn Thanh Tây, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
53 00.24.H54.2018.10.23.046 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI VĂN VIỆT, Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
54 2019212234873071700 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Hà UBND Huyện Đông Hưng 14/06/2019 02/08/2019 Thụ lý xong
55 2019212234905035252 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phí Văn Phú UBND Huyện Đông Hưng 24/06/2019 25/07/2019 Thụ lý xong
56 2019212234937093948 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Kim Cương UBND Huyện Đông Hưng 02/07/2019 20/08/2019 Thụ lý xong
57 2019212234969070104 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Đạo UBND Huyện Đông Hưng 29/07/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
58 2019212235001090946 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Văn Lâm UBND Huyện Đông Hưng 16/08/2019 19/09/2019 Thụ lý xong
59 2019212235033075454 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Thị Oanh UBND Huyện Đông Hưng 29/08/2019 18/10/2019 Thụ lý xong
60 2019212235065074702 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đỗ Hữu Ngâu UBND Huyện Đông Hưng 10/09/2019 29/10/2019 Thụ lý xong