Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
31 00.20.H54.2018.12.18.017 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI VĂN TUYÊN, Thôn Lê Lợi 2, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0975114100 UBND Huyện Đông Hưng 18/12/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
32 00.20.H54.2018.12.24.011 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BÙI THẾ CẢNH, Tổ 10, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0973255229 UBND Huyện Đông Hưng 24/12/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
33 00.20.H54.2018.12.25.041 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LÊ VĂN TÂM, Thôn Văn Ông Đông, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0979098963 UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2018 09/01/2019 Đã trả kết quả
34 00.22.H54.2018.10.02.001 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh PHẠM THỊ HƯƠNG, Thôn Đông Lâu, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 02/10/2018 05/10/2018 Đã trả kết quả
35 00.22.H54.2018.10.09.005 Đăng ký giao dịch bảo đảm LÊ HUY VĨNH NGUYỄN THỊ VÂN 579/254,7 TỜ 12 - BE033188, Xuân Cước, Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0986960771 UBND Huyện Kiến Xương 09/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
36 00.22.H54.2018.10.10.004 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. NGUYỄN THỊ MAI, Thôn Trà Vy Đông, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 10/10/2018 17/10/2018 Đã trả kết quả
37 201911481056085604 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/07/2019 31/07/2019 Thụ lý xong
38 201911481088081851 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/08/2019 29/08/2019 Thụ lý xong
39 201911481121033719 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phan Thanh Mạnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/09/2019 30/09/2019 Thụ lý xong
40 20191148925034843 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Công ty XNK Nghêu Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2019 27/02/2019 Thụ lý xong
41 20191148957075458 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn (01 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/04/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
42 20191148990110402 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
43 20191150401103333 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/02/2019 22/02/2019 Thụ lý xong
44 20191150432033533 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Ngô Văn Thư (01bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/05/2019 08/05/2019 Thụ lý xong
45 20191150464084706 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/07/2019 12/07/2019 Thụ lý xong