Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
31 00.23.H54.2018.10.12.035 Đăng ký giao dịch bảo đảm ĐINH THỊ CÚC, Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 15/10/2018 Đã trả kết quả
32 00.23.H54.2018.10.15.020 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Bùi Thị Bê, Thôn Bồ Trang 3, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
33 00.23.H54.2018.10.17.023 Bùi Văn Học, Phạm Thị Vân, Thôn Tân Hoá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/10/2018 23/11/2018 Đã trả kết quả
34 00.23.H54.2018.10.18.026 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Nhường, Phạm Quốc Hương, Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 18/10/2018 19/11/2018 Đã trả kết quả
35 00.23.H54.2018.10.19.017 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật ĐINH BÁ MẠNH (PHẠM THỊ HOAN), Hưng Hòa, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
36 00.23.H54.2018.10.19.049 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Đình Thiết, Nguyễn Thị Thuỷ, a, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 19/10/2018 22/10/2018 Đã trả kết quả
37 00.23.H54.2018.10.23.002 Đăng ký biến động Đặng Văn Vạn, Nguyễn Thị Hằng, Thôn An Ấp, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
38 00.23.H54.2018.10.23.034 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng TẠ THỊ HƯƠNG (VŨ THỊ NINH), An Lộng 3, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 23/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
39 2019142129160024349 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ DUY HƯNG Sở Tư pháp 26/09/2019 09/10/2019 Đã trả kết quả
40 2019142129191093125 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU KHOA Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
41 2019142129224081720 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN TIẾN Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
42 2019142129256012104 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN QUANG MINH Sở Tư pháp 30/09/2019 18/10/2019 Đã trả kết quả
43 2019142129287085047 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN MẠNH Sở Tư pháp 01/10/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả
44 2019142129320072102 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền HOÀNG HẢI ĐĂNG Sở Tư pháp 02/10/2019 22/10/2019 Đã trả kết quả
45 20191622678014035 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Nguyễn Viết Duẩn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/03/2019 10/04/2019 Đã trả kết quả