Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
301 20196566691023424 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Quách Tiến Sỹ ( Đổi C) Sở Giao thông Vận tải 03/01/2019 10/01/2019 Thụ lý xong
302 20196566726104232 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy CP vận tải Cơ Khí Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 07/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
303 20196566757095012 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt HTX TM DV Bông Sen Chi Nhánh Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/01/2019 14/01/2019 Đã trả kết quả
304 20196566792100049 : Cấp lại phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ Cty TNHH Hà Cường Sở Giao thông Vận tải 14/01/2019 17/01/2019 Thụ lý xong
305 20196566825033936 Ngừng khai thác tuyến, giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định Công ty CP CK ô tô Quỳnh Hưng Sở Giao thông Vận tải 16/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
306 20196566858101649 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt XN vạn tải Tiến Bộ Sở Giao thông Vận tải 22/01/2019 25/01/2019 Đã trả kết quả
307 2019757986092427 Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường. Tập đoàn FLC Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 01/03/2019 Đã trả kết quả
308 20197731078023708 Giải thể doanh nghiệp ĐÔ THÀNH LƯU MINH SƠN Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019 22/01/2019 Thụ lý xong
309 20197731110103324 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CP HỒ GƯƠM ĐẶNG VĂN DỤNG Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/05/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
310 20197731142085556 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh CHI NHÁNH FPT NGUYỄN THỊ HỒNG Sở Kế hoạch và Đầu tư 13/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
311 20197731174042702 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) công ty CP Tám Phức Linh HOÀNG NGỌC DINH Sở Kế hoạch và Đầu tư 17/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
312 20197731206040338 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) CÔNG TY TNHH H7XPRESS PHẠM HỮU MẠNH Sở Kế hoạch và Đầu tư 24/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
313 20197731238020436 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÁI HÀ ĐÀO TRỌNG THỊNH Sở Kế hoạch và Đầu tư 03/06/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
314 201978023141504110003 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện LƯƠNG THỊ NGỌC Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/06/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
315 201978023141535040748 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Phạm Thanh Hưng Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Thái Bình 03/06/2019 05/06/2019 Đã trả kết quả