Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
301 201918232822022926 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam VŨ NGỌC KẾT Sở Y tế 07/01/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
302 201918232855020438 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ SINH Sở Y tế 18/01/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
303 201918232887110729 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam ĐẶNG VĂN NINH Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
304 201918232920083917 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam VŨ LỆ MINH UYÊN Sở Y tế 01/02/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
305 201918232952035926 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam CHU VĂN HUYNH Sở Y tế 20/02/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
306 201918232984081149 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng chẩn trị YHCT BSCK1 Nguyễn Thị Ngân Sở Y tế 01/03/2019 09/05/2019 Đã trả kết quả
307 201918233017041825 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam PHẠM THÙY GIANG Sở Y tế 11/03/2019 03/05/2019 Đã trả kết quả
308 201918233049095849 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam BÙI THÙY LINH GIANG Sở Y tế 22/03/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
309 201918233083075952 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRẦN THANH TUYỀN Sở Y tế 01/04/2019 24/05/2019 Đã trả kết quả
310 201918233114092707 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN VĂN ĐẠI Sở Y tế 11/04/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
311 201918233146085411 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Trung Thành Sở Y tế 26/04/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
312 201918233179015637 Đề nghị phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY Sở Y tế 20/05/2019 14/06/2019 Đã trả kết quả
313 201918233210040227 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN QUỐC HUY Sở Y tế 29/05/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
314 201918233242100406 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lê Đức Vũ Sở Y tế 07/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
315 201918233274035410 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đặng Thị Hảo Sở Y tế 17/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả