Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
16 00.23.H54.2018.10.08.037 VŨ QUANG CHÂU, 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 13/11/2018 Đã trả kết quả
17 00.23.H54.2018.10.08.069 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN VIÊM, Thôn Đồng Tâm, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 09/10/2018 Đã trả kết quả
18 00.23.H54.2018.10.09.007 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Đức Hà, Trương Thị Thanh Hằng, a, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 09/10/2018 10/10/2018 Đã trả kết quả
19 00.23.H54.2018.10.10.001 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Đức Hà, Trương Thị Thanh Hằng, Thôn A Mễ, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/10/2018 11/10/2018 Đã trả kết quả
20 00.23.H54.2018.10.10.033 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Ngọc Diễn, Nguyễn Thị Hoà, Thôn Nguyên Xá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/10/2018 24/10/2018 Đã trả kết quả
21 00.23.H54.2018.10.11.040 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Kim Hoàng, Trần Thị Phương, Thôn Nguyễn Xá 5, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/10/2018 12/10/2018 Đã trả kết quả
22 00.23.H54.2018.10.12.015 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng PHẠM NGỌC CĂN, Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
23 00.23.H54.2018.10.12.047 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ĐINH VĂN AN, TRẦN THỊ XOAN, Thôn Đồng Bằng, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/10/2018 13/11/2018 Đã trả kết quả
24 2019142125399105733 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRƯƠNG VĂN NGHĨA Sở Tư pháp 28/05/2019 17/06/2019 Thụ lý xong
25 2019142125431093714 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHÍ THÀNH ĐỨC Sở Tư pháp 29/05/2019 18/06/2019 Thụ lý xong
26 2019142125464102517 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ VÂN Sở Tư pháp 30/05/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
27 2019142125495093658 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN THỊ HOÀNG YẾN Sở Tư pháp 31/05/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
28 2019142125528041318 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài HALL DANNIEL Sở Tư pháp 31/05/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
29 2019142125559025457 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ DUNG Sở Tư pháp 03/06/2019 14/06/2019 Thụ lý xong
30 2019142125591101437 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TUẤN ANH Sở Tư pháp 04/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả