Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
16 00.22.H54.2018.10.19.034 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRƯƠNG VĂN NGÂN KHÚC THỊ THU NCN VŨ VĂN GIÁP HOÀNG THỊ THỤC HIỀN 7834/111,5/17- CP106263", Giang Đông, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0972570829 UBND Huyện Kiến Xương 19/10/2018 02/11/2018 Đã trả kết quả
17 00.22.H54.2018.10.22.024 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHAN VĂN LÙNG PHAN THỊ NHUNG 339/396,7/17 BQ380368, Nguyệt Lâm 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0912822612 UBND Huyện Kiến Xương 22/10/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
18 00.22.H54.2018.10.23.018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "ĐÀO HỮU GIANG NGUYỄN THỊ OANH NCN NGUYỄN THÀNH NAM 556/141/18 CP106438", An Phúc, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0919991064 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
19 00.22.H54.2018.10.24.014 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. HOÀNG TUẤN ANH LÊ THỊ HOÀI NTK ONT259/288/14 AB641248, Bình Trật Bắc, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01627761304 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
20 00.22.H54.2018.10.25.002 Đăng ký giao dịch bảo đảm PHẠM VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ HÒA 1292B/360 - H481342, Nam Huân Trung , Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
21 00.22.H54.2018.10.26.012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "TRẦN VĂN ẢNH VŨ THỊ PHƯƠNG NTC TRẦN NGUYỄN KHIÊM ONT 863/305,6/16 CC043196", An Đoài , Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0903494339 UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
22 201913151334104542 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở cho 50 lô Khu 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long Sở Tài nguyên và Môi trường 13/02/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
23 201913151366100628 Kê khai trước bạ tài sản trên đất tại xã Vũ Quý Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hải Bình Phát Sở Tài nguyên và Môi trường 19/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
24 201913151398105112 Kê khai trước bạ tài sản trên đất Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Đại Thành Long Sở Tài nguyên và Môi trường 11/04/2019 22/04/2019 Thụ lý xong
25 201913151430030818 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Công ty TNHH Quartzron Việt Nam Sở Tài nguyên và Môi trường 25/04/2019 21/05/2019 Đã trả kết quả
26 201913151462084832 Kê khai nghĩa vụ tài chính tại CCN Vũ Ninh Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Nguyên Đức Sở Tài nguyên và Môi trường 29/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
27 201913151494041122 Kê khai trước bạ tài sản trên đất tại xã Hòa Bình Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Đại Thành Long Sở Tài nguyên và Môi trường 17/06/2019 25/06/2019 Thụ lý xong
28 201913151526033600 Kê khai trước bạ tài sản trên đất tại KCN Tiền Hải Công ty TNHH Tấn Phát Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
29 201913151558081732 Thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung lệ phí trước bạ tại Thái Thụy, Thái Bình Trung tâm đầu tư phát triển công nghệ mới Sở Tài nguyên và Môi trường 01/08/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
30 2019212235237072439 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Hữu Thọ UBND Huyện Đông Hưng 12/11/2019 31/12/2019 Thụ lý xong