Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
271 2019142126223110626 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN BÌNH Sở Tư pháp 24/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
272 2019142126254092354 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN QUỐC HIẾN Sở Tư pháp 25/06/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
273 2019142126286083840 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI MINH TUẤN Sở Tư pháp 26/06/2019 09/07/2019 Đã trả kết quả
274 2019142126318022814 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ THƯƠNG Sở Tư pháp 26/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
275 2019142126350103539 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO ĐỨC THẮNG Sở Tư pháp 27/06/2019 10/07/2019 Đã trả kết quả
276 2019142126383095052 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM QUỐC TRƯỞNG Sở Tư pháp 28/06/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
277 2019142126415093551 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN THÀNH Sở Tư pháp 01/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
278 2019142126447074816 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NGỌC Sở Tư pháp 02/07/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
279 2019142126478033329 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ XUÂN TRỊNH Sở Tư pháp 02/07/2019 22/07/2019 Đã trả kết quả
280 2019142126510092325 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRỊNH THỊ KIM KHUYÊN Sở Tư pháp 04/07/2019 17/07/2019 Đã trả kết quả
281 2019142126542101809 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ DIỆU LINH Sở Tư pháp 05/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
282 2019142126574084848 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM KHẮC QUỲNH Sở Tư pháp 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
283 2019142126607025847 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài YANG YIFENG Sở Tư pháp 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
284 2019142126638103243 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG VĂN TÙNG Sở Tư pháp 09/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
285 2019142126671015017 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN TUẤN Sở Tư pháp 10/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong