Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
271 20191147526100131 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Đặng Ngọc Hương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/08/2019 06/09/2019 Thụ lý xong
272 201911481024034912 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/06/2019 25/06/2019 Thụ lý xong
273 201911481056085604 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/07/2019 31/07/2019 Thụ lý xong
274 201911481088081851 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/08/2019 29/08/2019 Thụ lý xong
275 201911481121033719 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phan Thanh Mạnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/09/2019 30/09/2019 Thụ lý xong
276 20191148925034843 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Công ty XNK Nghêu Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2019 27/02/2019 Thụ lý xong
277 20191148957075458 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn (01 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/04/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
278 20191148990110402 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
279 20191150401103333 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/02/2019 22/02/2019 Thụ lý xong
280 20191150432033533 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Ngô Văn Thư (01bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/05/2019 08/05/2019 Thụ lý xong
281 2019212235334104440 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hà Quang Huy UBND Huyện Đông Hưng 11/12/2019 14/01/2020 Thụ lý xong
282 2019212235366093440 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Ngoạn UBND Huyện Đông Hưng 20/12/2019 22/01/2020 Thụ lý xong
283 2019212235398081153 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phí Ngọc Hải UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2019 11/02/2020 Thụ lý xong
284 2019212235430092146 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Tỉnh UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 17/02/2020 Thụ lý xong
285 2019212235462013910 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Trọng Tuấn UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 31/01/2020 Thụ lý xong