Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
256 2019142128081022427 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ THÙY LINH Sở Tư pháp 26/08/2019 16/09/2019 Đã trả kết quả
257 2019142128113021414 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN KHẮC HUÂN Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
258 2019142128146013503 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN TRUNG SĨ Sở Tư pháp 28/08/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
259 2019142128178093546 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Sở Tư pháp 29/08/2019 12/09/2019 Đã trả kết quả
260 2019142128209100116 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG VĂN TRƯỜNG Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
261 2019142128241041919 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN TUYẾN Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
262 2019142128275110017 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG BÁ THIÊN Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
263 2019142128308091812 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG THỦY LỆ Sở Tư pháp 04/09/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
264 2019142128340071953 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN KHẮC HUY Sở Tư pháp 05/09/2019 25/09/2019 Đã trả kết quả
265 2019142128372031622 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN PHONG Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
266 2019142128404091350 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ XUÂN ĐẠO Sở Tư pháp 06/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
267 2019142128436041832 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THÁI SƠN Sở Tư pháp 06/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
268 2019142128469101543 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ HÀ Sở Tư pháp 09/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
269 2019142128502080854 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN THƯỢNG Sở Tư pháp 10/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
270 2019261406119025846 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. vũ Đăng Uy UBND Huyện Thái Thụy 23/04/2019 10/05/2019 Đã trả kết quả