Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
241 2019142128548090321 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU TIẾN THỊNH Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
242 2019142128579030654 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ KIM PHƯỢNG Sở Tư pháp 11/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
243 2019142128612081423 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN HỮU HIỆP Sở Tư pháp 13/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
244 2019142128644110309 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ THÚY AN Sở Tư pháp 13/09/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
245 2019142128677085844 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN QUANG VỊNH Sở Tư pháp 16/09/2019 27/09/2019 Đã trả kết quả
246 2019142128709105500 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI VĂN TRUNG Sở Tư pháp 16/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
247 2019142128741095055 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ DUY HƯNG Sở Tư pháp 17/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
248 2019142128773024349 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN BA Sở Tư pháp 17/09/2019 07/10/2019 Đã trả kết quả
249 2019142128805092243 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRƯƠNG CÔNG MINH Sở Tư pháp 18/09/2019 08/10/2019 Đã trả kết quả
250 2019142128837090454 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN BẢO NGUYÊN Sở Tư pháp 19/09/2019 09/10/2019 Thụ lý xong
251 2019142128870110026 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền PHẠM HIỀN MAI Sở Tư pháp 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
252 2019142128901025416 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU THỊ LỆ Sở Tư pháp 19/09/2019 02/10/2019 Thụ lý xong
253 2019142128933101933 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THÙY LINH Sở Tư pháp 20/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
254 2019142128964025156 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ TIẾN TRINH Sở Tư pháp 20/09/2019 03/10/2019 Thụ lý xong
255 2019142128995093322 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ XUÂN ÁNH Sở Tư pháp 23/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả