Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
241 2019142122696101838 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 04/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
242 2019142122728032939 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI VĂN LÂM Sở Tư pháp 04/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
243 2019142122760032412 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VÕ VĂN HOÀNG Sở Tư pháp 05/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
244 2019142122792102430 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN CHIẾN Sở Tư pháp 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
245 2019142122823085341 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐỨC DUẨN Sở Tư pháp 07/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
246 2019142122855030906 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TRỌNG KIÊN Sở Tư pháp 07/03/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả
247 2019142122888023544 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN HUỲNH Sở Tư pháp 08/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
248 2019142122919094718 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN XUÂN LƯƠNG Sở Tư pháp 11/03/2019 29/03/2019 Đã trả kết quả
249 2019142122951024231 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ THOA Sở Tư pháp 11/03/2019 22/03/2019 Đã trả kết quả
250 2019142122983091856 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ QUỲNH Sở Tư pháp 12/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
251 2019142123016035508 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM HỒNG PHONG Sở Tư pháp 12/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
252 2019142123047083729 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI NGỌC BÌNH Sở Tư pháp 14/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
253 2019142123079024455 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN MẠNH CƯỜNG Sở Tư pháp 14/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
254 2019142123111100326 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐĂNG HÙNG Sở Tư pháp 15/03/2019 04/04/2019 Đã trả kết quả
255 2019142123143082555 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ LIỄU Sở Tư pháp 18/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả