Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
226 2019142126203093559 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO TRƯỜNG SƠN Sở Tư pháp 24/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
227 2019142126236031039 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN HÙNG MẠNH Sở Tư pháp 24/06/2019 05/07/2019 Thụ lý xong
228 2019142126267103614 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THANH LONG Sở Tư pháp 25/06/2019 15/07/2019 Đã trả kết quả
229 2019142126299092527 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TIỀN Sở Tư pháp 26/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
230 2019142126332075814 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN NAM THÁI Sở Tư pháp 27/06/2019 10/07/2019 Thụ lý xong
231 2019142126364031941 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH THỊ KIỀU TRANG Sở Tư pháp 27/06/2019 10/07/2019 Đã trả kết quả
232 2019142126395025351 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH XUÂN TRƯỜNG Sở Tư pháp 28/06/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
233 2019142126427110541 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HUẾ Sở Tư pháp 01/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
234 2019142126459022000 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM QUANG ANH Sở Tư pháp 02/07/2019 22/07/2019 Đã trả kết quả
235 2019142126492100654 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ HOÀI THU Sở Tư pháp 03/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
236 2019142126523082225 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ XUÂN Sở Tư pháp 05/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
237 2019142126555025725 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ NGA Sở Tư pháp 05/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
238 2019142126587015239 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN ĐỨC THẮNG Sở Tư pháp 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
239 2019142126619080930 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DŨNG Sở Tư pháp 09/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
240 2019142126652023800 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ HUYỀN TRANG Sở Tư pháp 09/07/2019 22/07/2019 Đã trả kết quả