Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
226 20191148926013540 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương (01 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/02/2019 01/03/2019 Thụ lý xong
227 20191148958075644 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phan Thanh Mạnh (03 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/04/2019 11/04/2019 Thụ lý xong
228 20191148991103550 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/05/2019 24/05/2019 Thụ lý xong
229 20191150402074733 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/02/2019 27/02/2019 Thụ lý xong
230 20191150433035648 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/05/2019 08/05/2019 Thụ lý xong
231 20191150465084958 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Đoàn Văn Nghiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/07/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
232 20191151114032003 Cấp phép cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ: Mở rộng cửa băng két qua tường chắn sóng tại vị trí K4+250 trên đê biển 5, huyện Tiển Hải. UBND huyện Tiền Hải Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/03/2019 01/04/2019 Thụ lý xong
233 20191152914101203 Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Đặng Văn Giảng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/06/2019 17/06/2019 Thụ lý xong
234 20191152946093945 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đinh Như Khương (HP 90534 TS) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/08/2019 22/08/2019 Thụ lý xong
235 20191223812091934 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Ban QLDA XD CSHT TP Thái Bình Sở Tài chính 21/03/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
236 20191223841033020 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Trường Tiểu học và Trung học Hoa Lư Trường Tiểu học và trung học Hoa Lư Sở Tài chính 18/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
237 2019122387085902 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) UBND huyện tiền hải Sở Tài chính 14/03/2019 20/03/2019 Đã trả kết quả
238 20192221910137090653 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Dương Quang Tiến (Tuyết) UBND Huyện Hưng Hà 05/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
239 20192221910169090237 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Đại Đóa (Hiền) UBND Huyện Hưng Hà 08/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
240 20192221910201021953 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Hoàng Văn Hiền (Mai) UBND Huyện Hưng Hà 12/03/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả