Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
211 2019142127585015254 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐĂNG THỊ HOA Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
212 2019142127617094946 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM NGỌC HOÀNG Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Thụ lý xong
213 2019142127649035227 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG ĐÌNH TIẾN Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
214 2019142127680022447 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TRỌNG QUẢNG Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
215 2019142127712101044 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NHÂM SỸ CHUNG Sở Tư pháp 14/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
216 2019142127745083330 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI HUY HOÀNG Sở Tư pháp 15/08/2019 05/09/2019 Thụ lý xong
217 2019142127777080242 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam DƯƠNG ĐÌNH SANG Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
218 2019142127809021512 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN THÁI Sở Tư pháp 16/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
219 2019142127840090114 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH TÙNG Sở Tư pháp 19/08/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
220 2019142127873072152 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ HẢI VÂN Sở Tư pháp 20/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
221 2019142127906021756 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN ĐIỂN Sở Tư pháp 20/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
222 2019142127936013431 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ANH TUẤN Sở Tư pháp 21/08/2019 11/09/2019 Đã trả kết quả
223 2019142127968095210 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN BẢN Sở Tư pháp 22/08/2019 12/09/2019 Đã trả kết quả
224 2019142127999085821 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ LỘC Sở Tư pháp 23/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
225 2019142128031032017 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN DUY ĐẠT Sở Tư pháp 23/08/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả