Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
196 2019142127127080258 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI THỊ PHƯƠNG Sở Tư pháp 26/07/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
197 2019142127157074049 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TĂNG VĂN TÌNH Sở Tư pháp 29/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
198 2019142127188103318 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN BÁ HƯNG Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Thụ lý xong
199 2019142127221033056 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN LỘC Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
200 2019142127253103515 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ XUÂN Sở Tư pháp 30/07/2019 19/08/2019 Thụ lý xong
201 2019142127286095922 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TÌNH Sở Tư pháp 31/07/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
202 2019142127319092605 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam CAO KIM TÙNG Sở Tư pháp 01/08/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
203 2019142127350090229 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Sở Tư pháp 02/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
204 2019142127383031444 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Sở Tư pháp 02/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
205 2019142127413101738 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HIỀN Sở Tư pháp 05/08/2019 23/08/2019 Thụ lý xong
206 2019142127446083741 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN TUẤN Sở Tư pháp 06/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
207 2019142127480030707 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI GIA MƯỜI Sở Tư pháp 06/08/2019 26/08/2019 Thụ lý xong
208 2019142127510031015 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN NGỌC Sở Tư pháp 07/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
209 2019142127542030609 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ VÂN Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
210 2019261405264030346 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Trung kiên UBND Huyện Thái Thụy 15/01/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả