Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
196 00.23.H54.2018.11.01.065 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) NGUYỄN VĂN DŨNG, LÊ THỊ HƯƠNG, Thôn hào Long, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 01/11/2018 14/11/2018 Đã trả kết quả
197 00.23.H54.2018.11.02.019 NGUYỄN VĂN AN, Thôn Đảo Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 05/11/2018 Đã trả kết quả
198 00.23.H54.2018.11.02.051 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân LÊ VĂN THUỶ, PHÙNG THỊ THIẾU, Thôn An ký Trung, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 02/11/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
199 00.23.H54.2018.11.05.013 NGUYỄN VĂN HOA, Thôn Năm Thành, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/11/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
200 00.23.H54.2018.11.06.026 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN THỊ HOÀI (NGUYỄN CÔNG NGHĨA), Hùng lộc, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
201 00.23.H54.2018.11.06.058 NGUYỄN VĂN HƯNG, Đông Lễ Văn, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/11/2018 12/12/2018 Đã trả kết quả
202 00.23.H54.2018.11.08.009 NGUYỄN VĂN TY, VŨ THỊ LUYÊN, Ngọc Minh, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/11/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
203 201918992677014143 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. TRẦN THÙY DUYÊN ( K THU PHÍ ) Sở Y tế 25/01/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
204 201918992708040009 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. TRẦN THỊ THU HOÀI Sở Y tế 11/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
205 201918992740024753 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Trần Thị Vân Anh Sở Y tế 25/03/2019 19/04/2019 Đã trả kết quả
206 201918992772025014 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ĐỖ THỊ HỒNG VUN ( TĐ LẦN 2) Sở Y tế 12/04/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
207 201918992803074643 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. PHÍ THỊ PHƯƠNG Sở Y tế 26/04/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
208 201918992835032127 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) NGUYỄN BÁ TRƯỜNG Sở Y tế 14/05/2019 03/06/2019 Thụ lý xong
209 201918992867024230 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt VŨ THỊ HẠ Sở Y tế 24/05/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
210 201918992899083515 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HOÀNG AN Sở Y tế 06/06/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả